xs
xsm
sm
md
lg

จีนยังไม่เพิกถอนเครื่องหมายการค้า"หมอนทอง"อ้างต้องผ่านกระบวนการศาล

เผยแพร่:   โดย: MGR Onlineนายทศพล ทังสุบุตร อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา ชี้แจงความคืบหน้ากรณีกรมทรัพย์สินทางปัญญาทำหนังสือแสดงความกังวลไปยังสำนักงานเครื่องหมายการค้าแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน (CTMO) กรณีผู้ประกอบการจีนนำคำว่า "หมอนทอง" หรือ 金枕头 จินเจิ่นโท ไปจดเครื่องหมายการค้า จนได้ถือครองสิทธิคำว่า "หมอนทอง" ในภาษาจีนนั้น ทางการจีนรับทราบแล้ว และจะช่วยป้องกันไม่ให้มีกรณีเช่นนี้เกิดขึ้นอีก อย่างไรก็ตาม การเพิกถอนต้องดำเนินการผ่านกระบวนการร้องขอต่อศาล โดยผู้ที่ได้รับความเสียหายต้องเป็นผู้ยื่นคำร้อง ซึ่งขณะนี้สำนักงานทูตพาณิชย์ไทยในจีนได้ติดตามกรณีดังกล่าวอย่างใกล้ชิด ทั้งนี้ ยังไม่พบข้อร้องเรียนจากผู้ประกอบการไทยในการนำเข้าสินค้าไทยที่ใช้คำว่า "หมอนทอง" ในจีน แต่ได้เตือนให้เพิ่มความระมัดระวัง หากใช้คำว่า "จินเจิ่นโท" เป็นชื่อตราสินค้า หรือแสดงบนบรรจุภัณฑ์ของสินค้า โดยเฉพาะกลุ่มผู้ส่งออกขนมขบเคี้ยว ผลไม้อบแห้ง หรือทุเรียนอบแห้ง เป็นต้น หากใช้คำว่า 金枕头 จินเจิ่นโท เป็นส่วนหนึ่งของชื่อตราสินค้า หรือปรากฏบนบรรจุภัณฑ์แบบเด่นชัดและส่งออกไปขายในจีน อาจเป็นประเด็นให้เกิดการฟ้องร้องได้

อย่างไรก็ตาม กรมทรัพย์สินทางปัญญาได้ประสานงานกับกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ และสำนักงานพาณิชย์ในต่างประเทศ ณ กรุงปักกิ่ง เพื่อขอข้อมูลทางการค้าของผู้ประกอบการไทยที่ส่งออกสินคต้าทุเรียนหมอนทองไปยังจีน เพื่อหารือแนวทางลดผลกระทบด้านการส่งออกแล้ว หากมีผู้ส่งออกหรือกลุ่มเกษตรกรรายใดได้รับผลกระทบ หรือเสียประโยชน์จากการจดเครื่องหมายการค้าดังกล่าวของจีน สามารถยื่นคำร้องขอให้ศาลเพิกถอนได้ โดยกรมทรัพย์สินทางปัญญายินดีสนับสนุนข้อมูลเกี่ยวกับข้อกฎหมายอย่างเต็มที่


กำลังโหลดความคิดเห็น...