xs
xsm
sm
md
lg

ผู้ว่าฯ กทม.ตรวจ 2 โครงการ School Zone.. - School Car ที่ ร.ร.มัธยมประชานิเวศน์

เผยแพร่:   โดย: MGR Online

พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการเปิดภาคเรียนที่ 1/2561 ณ โรงเรียนมัธยมประชานิเวศน์ เขตจตุจักร โดย กทม. ได้จัดทำโครงการ School Zone…Safety Zone หน้าโรงเรียนปลอดภัยด้วยเครื่องหมายจราจร เพิ่มความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ให้นักเรียนสามารถข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยมากยิ่งขึ้น โดยได้ดำเนินการติดตั้งอุปกรณ์เพื่อเพิ่มความปลอดภัย เช่น การติดตั้งป้ายเตือน ป้ายไฟกระพริบ การตีเส้นจราจรบนผิวทาง ซึ่งจะเป็นการเตือนให้ผู้ใช้รถใช้ถนนและผู้ขับขี่ยานพาหนะ ได้รับรู้ว่าเข้าพื้นที่บริเวณเขตโรงเรียน จะได้ชลอความเร็วและระมัดระวังมากขึ้น ซึ่งดำเนินการในโรงเรียน 96 แห่ง บนถนนสายหลักและโรงเรียนที่มีนักเรียนเป็นจำนวนมาก
นอกจากนี้ ยังมอบหมายให้สำนักเทศกิจ จัดทำโครงการเทศกิจ School Care โดยจัดเจ้าหน้าที่เศรษฐกิจอำนวยความสะดวกด้านจราจรบริเวณหน้าโรงเรียนในพื้นที่เขต 50 เขตในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 437 โรงเรียน โรงเรียนในสังกัด สพฐ. 151 โรงเรียนและโรงเรียนสังกัดเอกชน 414 โรงเรียน โดยแบ่งเป็น 3 ระยะ ซึ่งขณะนี้สามารถดำเนินการได้ครบทั้ง 1,102 โรงเรียน ทั่วพื้นที่กรุงเทพมหานคร

สำหรับโรงเรียนมัธยมประชานิเวศน์ เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร เป็นโรงเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ตั้งอยู่บริเวณถ.เทศบาลนิมิตรเหนือ เชื่อมต่อถนนเทศบาลประชาสงเคราะห์ กับถนนประชาชื่น ซึ่งวันเปิดภาคเรียนวันแรก ไม่มีปัญหาด้านการจราจร มีการจัดนักเรียนจิตอาสาและครู ช่วยดูแลนักเรียนที่เดินทางมาโรงเรียน อีกทั้ง ได้ติดตั้ง เครื่อง Digital Gate ที่นักเรียนเพียงแค่เดินผ่านก็จะถูกสแกนเช็คชื่อว่ามาโรงเรียน ซึ่งข้อมูลจะถูกส่งให้ครูประจำชั้น ครูฝ่ายปกครองและผู้ปกครอง


กำลังโหลดความคิดเห็น...