xs
xsm
sm
md
lg

เลขาฯ กพฐ.ออก 7 มาตรการป้องกันเด็กพนันบอลช่วงฟุตบอลโลก

เผยแพร่:   โดย: MGR Online

นายสนิท แย้มเกษร ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยว่า เนื่องจากในช่วงเดือนมิถุนายนปีนี้ จะมีการแข่งขันฟุตบอลโลก 2018  ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) จึงได้มีนโยบายในการป้องกันและแก้ปัญหาการเล่นพนันบอลในสถานศึกษา ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ดังนี้ 1.ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา(สพท.) และสถานศึกษาดูแล รับผิดชอบการป้องกันและแก้ปัญหาการเล่นพนันทายผลฟุตบอลอย่างเป็นรูปธรรม โดยให้ถือเป็นพันธกิจที่ต้องปฎิบัติทุกระดับชั้น หากบุคลากรที่ได้รับมอบหมายละเลยให้ถือว่าผู้นั้นจงใจละเลยการปฎิบัติหน้าที่ ให้ผู้บังคับบัญชาดำเนินการทางวินัยทันที 2.ครู บุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจำ และลูกจ้างชั่วคราวในสถานศึกษาต้องให้ความร่วมมือในการป้องกันและแก้ปัญหาอย่างเต็มศักยภาพ 3.ขอความร่วมมือจากผู้ปกครองและญาติของนักเรียนให้ดูแลอย่างใกล้ชิด 4.หากพบว่าครู บุคลากร และลูกจ้างในสถานศึกษามีพฤติกรรมการเล่นพนันให้ว่ากล่าวตักเตือน หากยังมีพฤติกรรมเช่นเดิมอีกให้พิจารณาโทษทางวินัย

5.ให้สถานศึกษาตรวจสอบและประมวลผลการมาสาย หรือ ไม่มาเรียนของนักเรียน ครู และบุคลากรในสถานศึกษา เปรียบเทียบช่วงก่อนและระหว่างมีการแข่งขันว่าผิดปกติหรือไม่ และมีผลมาจากการแข่งขันฟุตบอลหรือไม่ พร้อมทั้งหาแนวทางแก้ไขให้เหมาะสม 6.ให้สถานศึกษาบันทึกการแข่งขันฟุตบอล เพื่อเปิดให้นักเรียนชมในเวลาที่เหมาะสม และ 7.หากโรงเรียนประสบปัญหาพนันบอลไม่สามารถแก้ปัญหาเองได้ ขอให้ประสานความช่วยเหลือมาที่ สำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน สพฐ


กำลังโหลดความคิดเห็น...