xs
sm
md
lg

พายุฤดูร้อนถล่มพิจิตร ประชาชนได้รับผลกระทบกว่า 2 ร้อยครัวเรือน

เผยแพร่:   โดย: MGR Onlineเกิดพายุฤดูร้อนพัดถล่มบ้านเรือนประชาชนในพื้นที่จังหวัดพิจิตรได้รับความเสียหาย 7 อำเภอ ประชาชนได้รับผลกระทบ 223 ครัวเรือน โดยเฉพาะในเขตพื้นที่ตำบลไผ่ท่าโพ ตำบลวังจิก และตำบลเนินสว่าง อำเภอโพธิ์ประทับช้าง รวม 3 ตำบล ประชาชนได้รับความเสียหาย 27 ราย โรงเรียนอนุบาลโพธิ์ประทับช้างได้รับความเสียหาย เสาไฟฟ้าล้มเอนประมาณ 15 ต้น ทางอำเภอโพธิ์ประทับช้างกำลังเร่งดำเนินการสำรวจและให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย

ส่วนที่เขตอำเภอเมืองพิจิตร เกิดพายุลมแรงพัดหอกระจายข่าวของหมู่บ้านพังทับหลังคาบ้านนายวิสูตร แสนสุข บ้านเลขที่ 137 หมู่ 3 ต.ท่าฬ่อ อ.เมืองพิจิตร ได้รับความเสียหายบางส่วน เจ้าหน้าที่ทหารชุดปฏิบัติการอำเภอเมืองและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำลังเร่งดำเนินการสำรวจ เพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย