xs
sm
md
lg

เลขาฯ สมช.เชื่อสถานการณ์ในซีเรียไม่กระทบไทย

เผยแพร่:   โดย: MGR Onlineพล.อ.วัลลภ รักเสนาะ เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) กล่าวว่า จากการติดตามสถานการณ์ความไม่สงบในซีเรีย พบว่ายังไม่น่าจะส่งผลกระทบมาถึงประเทศไทย เนื่องจากเป็นสถานการณ์ที่มีการจำกัดเป้าหมาย และขณะนี้องค์กรที่เกี่ยวข้องอยู่ระหว่างเข้าไปตรวจสอบ ว่ามีการใช้อาวุธเคมีจริงหรือไม่

อย่างไรก็ตาม ซีเรียในฐานะประเทศผู้ค้าน้ำมัน ย่อมส่งผลต่อราคาน้ำมัน รวมถึงตลาดหลักทรัพย์อย่างแน่นอน ส่วนแรงงานไทยที่มีอยู่ประเทศอื่นในภูมิภาคยังปลอดภัยดี มีกระทรวงการต่างประเทศดูแลอยู่แล้ว