xs
sm
md
lg

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชสาส์นถวายพระพรวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระราชินีแห่งเดนมาร์ก

เผยแพร่:   โดย: MGR Onlineด้วยวันที่ 16 เมษายน 2561 ตรงกับวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระราชินีนาถมาร์เกรเธอที่ 2 แห่งเดนมาร์ก สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสาส์นถวายพระพรชัยมงคลไปยังสมเด็จพระราชินีนาถมาร์เกรเธอที่ 2 แห่งเดนมาร์ก ความว่า

ในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพของฝ่าพระบาท หม่อมฉันขอถวายพระพรชัยมงคลและความปรารถนาดี เพื่อฝ่าพระบาททรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์และทรงพระเกษมสำราญ ทั้งเพื่อความสำเร็จและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวเดนมาร์ก

ในปี 2018 นี้มีความสำคัญยิ่งต่อประเทศของเราทั้งสอง เนื่องจากเป็นวาระครบ 160 ปี ของการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างประเทศไทยกับราชอาณาจักรเดนมาร์ก หม่อมฉันเชื่อมั่นอย่างแน่แท้ว่า ความสัมพันธ์ฉันมิตรและความร่วมมือที่มีมาอย่างใกล้ชิดและยาวนานระหว่างประเทศไทยทั้งสอง จะทวีเพิ่มพูนและเจริญงอกงามยิ่งขึ้นไปในภายภาคหน้า

(พระปรมาภิไธย) มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร