xs
sm
md
lg

ไทยหารือร่วมกัมพูชา-ลาว-พม่าจัดทำแผนพิสูจน์สัญชาติแรงงาน

เผยแพร่:   โดย: MGR Online

นายอนุรักษ์ ทศรัตน์ อธิบดีกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า ทางการไทยหารือร่วมกับทางการกัมพูชา ลาว และพม่า ในการจัดทำแผนพิสูจน์สัญชาติแรงงาน เพื่อให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว โดยจะนัดหมายให้แรงงานฯ ไปพิสูจน์สัญชาติที่ศูนย์ใกล้บ้าน และจะมีการปรับย้ายศูนย์ไปยังพื้นที่ที่มีแรงงานเป็นจำนวนมาก จัดเป็นทีมเคลื่อนที่ลงไปยังพื้นที่ สำหรับแรงงานที่ถือบัตรสีชมพู ซึ่งบัตรหมดอายุเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2561 และได้ลงทะเบียนไว้กับกรมการจัดหางาน สามารถมาพิสูจน์สัญชาติได้ ซึ่งแรงงานจะต้องนำเอกสารรับรองการลงทะเบียน Online หรือเอกสารการลงทะเบียนผ่านสำนักงานจัดหางานจังหวัด สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่มาแสดงได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป