xs
sm
md
lg

ก.ท่องเที่ยวฯ จับมือเครือข่ายเปิดโครงการ"เชฟชุมชน"ต่อยอดท่องเที่ยวเชิงอาหาร

เผยแพร่:   โดย: MGR Onlineนายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการ โครงการเชฟชุมชนเพื่อท่องเที่ยวไทยอย่างยั่งยืน โดยมีบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) และภาคีเครือข่ายร่วมด้วย ว่า การดำเนินโครงการดังกล่าวได้ร่วมกับภาคีเครือข่าย เพื่อต้องการที่จะยกระดับอาหารท้องถิ่นของชุมชนทั่วประเทศให้เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ พร้อมสร้างประสบการณ์การท่องเที่ยวตามรอยอาหาร 10 เมนูท้องถิ่น เพื่อต่อยอดการท่องเที่ยวเชิงอาหาร ซึ่งจะส่งผลให้เกิดการสร้างกระแสดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติให้เข้าสู่พื้นที่ โดยใช้อาหารเป็นแม่เหล็กในการดึงดูดรายได้และกระจายรายได้ให้กับชุมชน

ทั้งนี้ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และภาคีเครือข่าย จะดำเนินการพัฒนาเชฟใน 30 ชุมชนจากทั่วประเทศ พร้อมส่งมอบ 30 เมนูชุมชน ที่เชฟชุมพล แจ้งไพร นำคณะเชฟที่มีชื่อเสียงระดับประเทศมาสร้างสรรค์สูตรอาหารขึ้นใหม่ โดยนำวัตถุดิบของท้องถิ่นมาเป็นส่วนประกอบ และจัดให้มีการอบรมให้กับเชฟทั้ง 30 ชุมชน เพื่อนำไปเป็นเมนูประจำท้องถิ่น ที่สามารถนำไปจำหน่ายและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเชิงอาหารของชุมชนได้ ซึ่งจะสอดคล้องและสนับสนุนนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวด้านอาหารถิ่นได้อย่างเป็นรูปธรรม

นอกจากนี้ จะเป็นการส่งเสริมให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสถึงประสบการณ์และเอกลักษณ์เฉพาะถิ่น เพื่อให้มองเห็นคุณค่าของความเป็นไทยจนเกิดความรักและความภาคภูมิใจ รวมถึงเกิดภาพจำใหม่ที่ดี