xs
xsm
sm
md
lg

รองอธิบดีกรมอนามัยแนะบริโภคน้ำแข็งที่ผ่านมาตรฐาน GMP

เผยแพร่:   โดย: MGR Online

นายแพทย์ดนัย ธีวันดา รองอธิบดีกรมอนามัย แนะนำว่า ผู้บริโภคควรเลือกบริโภคน้ำแข็งที่มีวิธีการผลิตที่ถูกสุขลักษณะได้มาตรฐาน GMP เพื่อลดปัญหาการปนเปื้อนจากเชื้อจุลินทรีย์ ซึ่งเป็นสาเหตุให้เกิดโรคติดเชื้อในระบบทางเดินอาหาร โดยเมื่อน้ำแข็งละลายจะต้องใส ไม่มีตะกอนขาวขุ่นอยู่ก้นแก้ว
ส่วนผู้จำหน่ายน้ำแข็งต้องคำนึงถึงความสะอาดและปลอดภัย หากพบกรรมวิธีการผลิตไม่ได้มาตรฐานตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 78 (พ.ศ.2527) และฉบับที่ 137 (พ.ศ.2534) จะมีโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาท


กำลังโหลดความคิดเห็น...