xs
xsm
sm
md
lg

ผู้มีรายได้น้อยที่ตราดใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง

เผยแพร่:   โดย: MGR Online

นางพิศมัย แก้วแจ่มใส คลังจังหวัดตราด เปิดเผยว่า ตามที่รัฐบาลช่วยเหลือประชาชนผู้มีรายได้น้อยผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ทั้งการจับจ่ายซื้อสินค้าผ่านเครื่องรูดบัตร (EDC) ส่วนลดค่าก๊าซหุงต้มสำหรับใช้ในครัวเรือน รวมทั้งเรื่องค่าโดยสารจากบริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) โดยให้สิทธิประชาชนผู้มีรายได้น้อยที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมาตั้งแต่เดือนตุลาคม ที่ผ่านมา จากการตรวจข้อมูลการใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐของประชาชนจังหวัดตราด โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพบว่า ประชาชนผู้มีรายได้น้อยในจังหวัดตราดใช้สิทธิรับความช่วยเหลือจากบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง โดยในส่วนนของการจับจ่ายสินค้าจากร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการประชารัฐสวัสดิการทั้ง 67 ร้านค้า มีจำนวนผู้มีรายได้น้อยใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพิ่มขึ้นจาก 23,697 ราย ในเดือนตุลาคม 2560 เพิ่มขึ้นเป็น 25,230 ราย ในเดือนมกราคม 2561 ในส่วนของการใช้บริการค่าโดยสารของบริษัท ขนส่ง จำกัด มีจำนวน 95 คน ในเดือนตุลาคม 2560 เพิ่มขึ้นเป็น 139 คน ในเดือนมกราคม 2561

อย่างไรก็ตาม ในส่วนของการใช้สิทธิ์จากการเดินทางได้มีข้อจำกัดในการดำเนินการ และข้อเสนอแนะจากประชาชนผู้มีรายได้น้อย ที่ระบุว่า ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไม่สามารถนำบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไปใช้ส่วนลดค่าโดยสารกับรถร่วมบริษัทขนส่ง จำกัด และรถโดยสารของเอกชน ในเส้นทางที่ประสงค์จะเดินทางได้ เช่น เส้นทางตราดไปเอกมัย ตราดไปนครราชสีมา หรือรถตู้โดยสารในเส้นทางอื่น ๆ ทำให้ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเสียสิทธิ์ในส่วนนี้ไป


กำลังโหลดความคิดเห็น...