xs
sm
md
lg

คค.เตรียมถก มท.โอนย้ายเส้นทางคมนาคมกลับมาอยู่ในความรับผิดชอบ

เผยแพร่:   โดย: MGR Onlineนายไพรินทร์ ชูโชติถาวร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยภายหลังหารือร่วมกับคณะกรรมาธิการการคมนาคม สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) นำโดย พล.ท.จเรศักณิ์ อานุภาพ ประธานคณะกรรมาธิการคมนาคม สนช. และนายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ร่วมหารือถึงการแก้ไขปัญหาระบบคมนาคมขนส่งทั้งทางบก ทางราง ทางอากาศ และทางถนน ร่วมกัน โดยเฉพาะเส้นทางถนนที่กระทรวงคมนาคมได้โอนย้ายไปอยู่ในความดูแลให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรับผิดชอบไปแล้ว แต่เมื่อเกิดปัญหาถนนชำรุด เนื่องจากท้องถิ่นใช้เป็นถนนในการขนส่งสินค้าทางการเกษตร ที่มีน้ำหนักมากส่งผลให้ถนนชำรุดเสียหาย ขณะที่ท้องถิ่นติดขัดงบประมาณในการซ่อมแซมบำรุงรักษา จึงจำเป็นต้องมีการแก้ไขกฎหมายการโอนเส้นทางคมนาคมใหม่ โดยจะมีการหารือเรื่องดังกล่าวร่วมกับกระทรวงมหาดไทยอีกครั้ง เบื้องต้นต้องพิจารณาถึงศักยภาพของแต่ละท้องถิ่นในการดูแลเส้นทางคมนาคมสายทางหลัก หากเส้นทางใดที่ท้องถิ่นไม่สามารถรับผิดชอบได้ก็จะมีการโอนย้ายให้มาอยู่ในความดูแลของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม ซึ่งเรื่องดังกล่าวทางคณะกรรมาธิการการคมนาคม สนช. พร้อมผลักดันในการแก้ไขกฎหมาย ซึ่งจะเร่งผลักดันการแก้ไขกฏหมายให้แล้วเสร็จภายในปีนี้

นอกจากนี้ ยังมีการหารือถึงการบริหารการจราจรทางอากาศ โดยข้อมูลจากบริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด (บวท.) รายงานว่าปัจจุบันมีเที่ยวบินประมาณ 1 ล้านเที่ยวบินและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในอนาคต ขณะนี้ห้วงอากาศมีอย่างจำกัด ก็ได้มีการนำเสนอเทคโนโลยีเข้ามาควบคุมการจราจรทางอากาศรวมถึงกฎหมายควบคุมการอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนให้มีประสิทธิภาพ