xs
sm
md
lg

จิตอาสาฯ สนองพระราชปณิธาน ร.10 ให้ ปชช.มีความสุข พาผู้สูงอายุเที่ยวชมงานอุ่นไอรักฯ

เผยแพร่:   โดย: MGR Onlineตามที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดงาน "อุ่นไอรัก คลายความหนาว" ขึ้น เพื่อสืบสานการจัดงานฤดูหนาวในสมัยรัชกาลที่ 5 ตลอดจนแสดงพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เป็นการสะท้อนให้เห็นความผูกพันระหว่างสถาบันพระมหากษัตริย์กับประชาชน โดยจะทรงนำรายได้ในการจัดงานไปช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับ
ความเดือดร้อนในทุก ๆ ภูมิภาค กับเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ไทยให้แก่ประชาชน ตลอดจน
เป็นการให้ผู้มาร่วมงานได้ร่วมทำบุญโดยเสด็จพระราชกุศล

​​วันนี้ (14 ก.พ.61) เวลา 18.00 น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี เยี่ยมชมกิจกรรมในงาน "อุ่นไอรัก คลายความหนาว" ณ พระลานพระราชวังดุสิตและสนามเสือป่า

เมื่อองคมนตรี เดินทางถึงพระลานพระราชวังดุสิต วางพวงมาลัยถวายสักการะพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ต่อจากนั้น เยี่ยมชมนิทรรศการภาพถ่ายความประทับใจในงานพระบรมศพ และงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช บรมนาถบพิตร ที่ประชาชนได้บันทึกไว้และส่งเข้ามาเพื่อคัดเลือกและนำมาจัดแสดง โดยเปิดโอกาสให้ผู้ที่เข้าเยี่ยมชมลงคะแนนภาพที่ตนประทับใจ เสร็จแล้ว เยี่ยมชมนิทรรศการโมเดลการบริหารจัดการน้ำ ตามแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช บรมนาถบพิตร เยี่ยมชมจุดแสดงนกยูง จำนวน 7 ตัว ที่ทำจากผ้าไหมจากมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ และเป็นอีกจุดหนึ่งที่ผู้เข้าเที่ยวชมงานให้ความสนใจถ่ายภาพเก็บเป็นที่ระลึก

จากนั้น เยี่ยมชมจุดตั้งสถานีตำรวจสามแยก ที่จำลองโรงพักแบบยกพื้นสูง ในสมัยรัชกาลที่ 5 กับเปิดโอกาสให้ประชาชนที่เข้าเที่ยวชมงานแจ้งความว่าได้มาเที่ยวชมงาน ฯโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจจะลงในบันทึกประจำวันไว้ และเป็นจุดตั้งในการประชาสัมพันธ์ของงานอุ่นไอรัก คลายความหนาว
เสร็จแล้ว เข้าเยี่ยมชมโซนร้านอาหารไทยโบราณที่มีการออกร้านอาหารคาวและหวาน เพื่อให้ผู้เข้าเที่ยวชมงานได้เลือกซื้อรับประทาน

จากนั้น เยี่ยมชมร้านค้าพระบรมวงศานุวงศ์ ร้านจิตอาสา 904 ซึ่งจำหน่ายเสื้ออุ่นไอรัก กระเป๋าจิตอาสา และสมุดบันทึกแห่งความสุข ที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานภาพวาดฝีพระหัตถ์สำหรับจัดทำ กับเปิดให้เช่าชุดไทยในราคาย่อมเยาว์สำหรับผู้ที่ไม่มีชุด ซึ่งมีประชาชนจำนวนมากให้ความสนใจ

ในการนี้ องคมนตรี ได้ซื้อเสื้ออุ่นไอรัก ฯ กระเป๋าจิตอาสา และสมุดบันทึกแห่งความสุข ด้วย จากนั้น เยี่ยมชมร้านโครงการหลวง ซึ่งนำผลิตภัณฑ์ที่รับซื้อจากเกษตรกรในพื้นที่โครงการฯ จากจังหวัดต่าง ๆ มาจำหน่าย กับเยี่ยมชมร้านค้ารับเชิญบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ที่จัดแสดงการขับขี่ปลอดภัย และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ในการนี้ องคมนตรีได้ร่วมซื้อสลากการกุศลอุ่นไอรักฯ และรวมสอยกัลปพฤกษ์ ด้วย สมควรแก่เวลา องคมนตรีเดินทางกลับ

ในโอกาสนี้ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ห้องเครื่องอาหารไทย สำนักพระราชวัง จัดทำอาหารข้าวราดแกง และข้าวเหนียวหมูปิ้ง ที่ปรุงสดใหม่ มาออกร้านให้ประชาชนที่เข้าเที่ยวชมงานได้มีอาหารรับประทานอย่างเพียงพอในราคา 25 บาท ด้วย

ก่อนหน้านี้ เวลา 16.00 มีประชาชนจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" ร่วมกันพาผู้สูงอายุ จำนวน 50 คน จากบ้านพักคนชราบางแค มาเที่ยวชมงาน "อุ่นไอรัก คลายความหนาว " ที่พระลานพระราชวังดุสิต และสนามเสือป่า ภายใต้โครงการจิตอาสาพาทัวร์ อันเป็นการสนองพระราชปณิธานของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงมีพระราชประสงค์ให้ประชาชนทุกหมู่เหล่า โดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุ คนพิการ เด็กและเยาวชน จากทั่วทุกภูมิภาคในประเทศไทยได้มาเที่ยวชมงานอย่างทั่วถึงและมีความสุขกลับไป โดยโครงการนี้จะจัดขึ้นทุกวัน ตั้งแต่วันนี้ (14 ก.พ.) จนถึงวันที่ 11 มีนาคม 2561

จึงขอเชิญชวนประชาชนแต่งกายย้อนยุค หรือชุดสุภาพ ร่วมงาน "อุ่นไอรัก คลายความหนาว" ณ พระลานพระราชวังดุสิต และสนามเสือป่า ตั้งแต่วันที่ 8 กุมภาพันธ์ ถึง 11 มีนาคม 2561 เวลา 10.30 – 21.00 น. ทุกวัน โดยในวันศุกร์ และเสาร์ เปิดถึง 22.00 น. โดยไม่เสียค่าผ่านประตู