xs
sm
md
lg

มข.จัด"บุญข้าวจี่วาเลนไทน์"พลิกฟื้นวัฒนธรรมเข้ากับยุคสมัย

เผยแพร่:   โดย: MGR Onlineวันนี้ (14 ก.พ.) คณะผู้บริหาร นักศึกษาของมหาวิทยาลัยขอนแก่น และชาว จ.ขอนแก่น พร้อมใจกันนุ่งผ้าซิ่น ใส่บาตรด้วยข้าวจี่ให้กับพระสงฆ์จำนวน 14 รูป ในงาน "บุญข้าวจี่วาเลนไทน์" เป็นการอนุรักษ์และฟื้นฟู ประยุกต์ประเพณีอย่างสร้างสรรค์เข้ากับยุคสมัยใหม่ ขับเคลื่อนศักยภาพของทุนทางวัฒนธรรมที่มีอยู่ในท้องถิ่นให้ปรากฏเป็นรูปธรรม

ขณะที่นายบัญชา พระพล ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดเผยว่า งานบุญข้าวจี่วาเลนไทน์ เป็นการพลิกฟื้นวัฒนธรรมครั้งสำคัญ ในการผนวกรวม 2 วิถีเข้าด้วยกัน ภายใต้แนวคิด "ไม่หลงของเก่าไม่เมาของใหม่" และเป็นเครื่องพิสูจน์ให้เห็นว่า การจะอนุรักษ์วัฒนธรรมแห่งรากเหง้าได้นั้น คงไม่ใช่การทำในแบบเดิมต่อกันมา แต่ต้องผสานหรือปรับเปลี่ยนอย่างเหมาะสมเพื่อให้คนรุ่นใหม่สามารถเข้าถึงได้