xs
xsm
sm
md
lg

กรมอนามัยประชุมพัฒนาศักยภาพแม่บ้านสาธารณสุข-หนุนผู้ดูแลผู้สูงอายุ

เผยแพร่:   โดย: MGR Online

นายแพทย์วชิระ เพ็งจันทร์ อธิบดีกรมอนามัย เปิดประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนพัฒนาศักยภาพสมาคมแม่บ้านสาธารณสุขกับบทบาทการเป็นทีมสนับสนุนการทำงานของผู้ดูแลผู้สูงอายุ (Care giver) ในระดับพื้นที่ เพื่อสร้างภาคีเครือข่ายของสมาคมแม่บ้านสาธารณสุขในการดำเนินงานดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ และพัฒนาศักยภาพ
ขณะที่จากการสำรวจสุขภาวะผู้สูงอายุไทยปี 2556 พบว่า ผู้สูงอายุร้อยละ 95 เจ็บป่วยด้วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ได้แก่ โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน โรคข้อเข่าเสื่อม พิการ ทุพพลภาพและโรคซึมเศร้า มีเพียงร้อยละ 5 ที่ไม่เป็นโรค ผู้สูงอายุเข้าถึงระบบบริการสุขภาพเพียงร้อยละ 56.7 และจากรายงานการประเมินผลแผนผู้สูงอายุแห่งชาติฉบับที่ 2 พบว่าผู้สูงอายุ 1 ใน 2 คน เป็นโรคอ้วน และมีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์เพียงร้อยละ 18.8


กำลังโหลดความคิดเห็น...