xs
xsm
sm
md
lg

ปศุสัตว์ชัยภูมิเตือนพบโรคพิษสุนัขบ้า ชี้เหตุเก็บสัตว์จรจัดมาเลี้ยง

เผยแพร่:   โดย: MGR Online

สัตวแพทย์หญิงศรีสมัย โชติวนิช ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ เปิดเผยว่า โรคพิษสุนัขบ้า เป็นโรคทางระบบประสาทที่มีมานาน ผู้ได้รับเชื้อเมื่อแสดงอาการแล้วจะเสียชีวิตทุกราย ทั้งนี้ พบสุนัขเป็นสัตว์นำโรคที่สำคัญที่สุด มนุษย์ติดเชื้อจากการถูกสัตว์ที่ติดเชื้อกัด ข่วน หรือน้ำลายแล้ว เชื้อจะเข้าทางบาดแผล ซึ่งปัจจุบันยังไม่มียารักษาโรคพิษสุนัขบ้า ดังนั้น ไม่ว่าคนหรือสัตว์ที่ติดเชื้อนี้ เมื่อแสดงอาการมักจะเสียชีวิตทั้งหมด
สำหรับประเทศไทย ยังพบผู้เสียชีวิตในโรคพิษสุนัขบ้าอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2556-2559 พบผู้เสียชีวิตทั้งสิ้น 32 ราย และในปี 2560 พบผู้เสียชีวิต 8 ราย ส่วนสถานการณ์ของการเกิดโรคในสัตว์ที่ผ่านมา ในปี 2557-2559 อัตราการเกิดโรคร้อยละ 5.71 (250/4,383) 3.78 (330/8,731) และ 7.21 (607/8,424) ตามลำดับ ซึ่งมีแนวโน้มสูงขึ้น
สำหรับจังหวัดชัยภูมิ มีการดำเนินการควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ามาอย่างต่อเนื่อง ทำให้ไม่พบผู้เสียชีวิตด้วยโรคพิษสุนัขบ้า ตั้งแต่ปี 2545 และ ตรวจไม่พบโรคในสัตว์ ตั้งแต่ปี 2548 แต่ช่วงเดือนธันวาคม ปีที่ผ่านมา จังหวัดชัยภูมิมีการตรวจพบโรคพิษสุนัขบ้าในแมวจากพื้นที่ตำบลเก่าย่าดี อำเภอแก้งคร้อ และตรวจพบในสุนัขจากพื้นที่ตำบลกุดน้ำใส อำเภอจัตุรัส ซึ่งจากการสอบสวนหาสาเหตุของการเกิดโรคนั้น เกิดจากการที่เจ้าของสัตว์เก็บสัตว์จรจัด หรือสัตว์ไม่ทราบประวัติมาเลี้ยง เพื่อให้การควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในจังหวัดชัยภูมิเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงขอความร่วมมือจากเจ้าของสัตว์เลี้ยง เช่น สุนัข แมว นำสัตว์เลี้ยงไปฉีดวัคซีน ครั้งแรกเมื่อสัตว์อายุ 2-4 เดือน และฉีดกระตุ้นหลังจากนั้น 1 เดือน และฉีดซ้ำเป็นประจำทุก ๆ ปี และช่วยกันลดจำนวนสุนัขจรจัด โดยไม่ปล่อยสุนัขและแมวในที่สาธารณะ ปรึกษาสัตวแพทย์เพื่อผ่าตัดทำหมันหรือฉีดยาคุมกำเนิดและไม่เลี้ยงสุนัขมากจนไม่สามารถดูแลได้อย่างทั่วถึง และลดความเสี่ยงต่อการถูกสุนัขกัดหรือทำร้ายด้วย


กำลังโหลดความคิดเห็น...