xs
xsm
sm
md
lg

นายกฯ นำ ครม.ลงพื้นที่แม่ฮ่องสอน เร่งแก้ปัญหายากจน-ความเหลื่อมล้ำ

เผยแพร่:   โดย: MGR Online

วันนี้ (17 ม.ค.) พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือ คสช. พร้อมคณะรัฐมนตรี อาทิ นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี และพล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี ออกเดินทางจากท่าอากาศยานทหาร 2 กองบิน 6 ดอนเมือง โดยเครื่องบิน C-130 ของกองทัพอากาศ ไปยังจังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อเร่งรัดติดตามการดำเนินโตรงการต่างๆ ตามนโยบายของรัฐบาล โดยเฉพาะการแก้ไขปัญหาความยากจน และที่ดินทำกิน โดยนายกรัฐมนตรี จะนำคณะลงพื้นที่รับฟังความเห็นจากส่วนราชการและประชาชนในพื้นที่ เพื่อวางแนวทางแก้ไขปัญหาความยากจน และลดความเหลื่อมล้ำ ตามแนวทางประชารัฐ โดยหวังว่าจะช่วยยกระดับรายได้ และพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ชาวแม่ฮ่องสอนหลุดพ้นจากจังหวัดที่มีคนจนมากที่สุดในประเทศ
ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรี และคณะจะได้รับฟังปัญหา และข้อเสนอแนะ จากชาวแม่ฮ่องสอน 6 กลุ่มอาชีพ การประชุมยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อรับฟังข้อเสนอโครงการจากภาครัฐในพื้นที่ ที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณกว่า 1,600 ล้านบาท ในหลายโครงการ เช่น การเร่งรัดขยายเขตไฟฟ้าให้เข้าถึงทุกหมู่บ้าน การพัฒนาเส้นทางคมนาคม และโครงสร้างพื้นฐาน การพัฒนาแหล่งน้ำ และระบบการเรียนการสอนในพื้นที่ห่างไกล การจัดที่ดินทำกินให้ชุมชน และการขออนุญาตใช้พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติและป่าอนุรักษ์ รวมทั้งรับฟังข้อเสนอของภาคเอกชน เช่น การขอให้พิจารณาสนับสนุนให้มีเส้นทางบินตรง กรุงเทพฯ-แม่ฮ่องสอน และ พิจารณาเพิ่มผู้ประกอบการบิน เส้นทางเชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน การสร้างแรงจูงใจให้บุคลากรทางการแพทย์มาทำงานในพื้นที่ห่างไกล และ การพิจารณาอนุญาตการเดินทางท่องเที่ยวข้ามแดนโดยใช้เอกสารผ่านแดน หรือ Border Pass ในจุดผ่อนปรนที่มีศักยภาพ
นอกจากนี้ นายกรัฐมนตรี และคณะจะได้เยี่ยมชมชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ที่บ้านผาบ่อง สินค้าจากภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นที่หลากหลาย แหล่งท่องเที่ยวสำคัญ อย่างภูโคลน คันทรี คลับ บ่อน้ำพุร้อนผาบ่อง และ สักการะพระธาตุดอยกองมู สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองชาวจังหวัดแม่ฮ่องสอน ก่อนเดินทางกลับด้วย


กำลังโหลดความคิดเห็น...