xs
sm
md
lg

ญี่ปุ่นเรียกร้องนานาชาติกดดันเกาหลีเหนือให้ยกเลิกพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์

เผยแพร่:   โดย: MGR Online

สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่า นายทาโร่ โคโนะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่น เตรียมเรียกร้องความร่วมมือจากนานาชาติระหว่างการประชุมว่าด้วยเรื่องความมั่นคงระหว่างประเทศ ที่จะจัดขึ้นในเยอรมนีในเดือนกุมภาพันธ์นี้ ให้ใช้มาตรการกดดันเกาหลีเหนือมากขึ้น เพื่อให้เกาหลีเหนือยกเลิกโครงการพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์