xs
sm
md
lg

กรมชลประทานเร่งโครงการคลองระบายน้ำหลากบางบาล-บางไทร

เผยแพร่:   โดย: MGR Online

นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ รองอธิบดีฝ่ายวิชาการ กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการเตรียมความพร้อมโครงการคลองระบายน้ำหลากบางบาล-บางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมระบุว่า หลังประชุมกับผู้ที่เกี่ยวข้องทราบว่าขณะนี้มีความคืบหน้าการเตรียมความพร้อมของโครงการคลองระบายน้ำหลากบางบาล-บางไทร ได้มีการลงพื้นที่รับฟังความคิดเห็น ทำความเข้าใจกับประชาชน และปักหลักเขตไปบางส่วนแล้ว โดยได้เน้นย้ำและให้ความสำคัญในการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ รวมทั้งทำความเข้าใจถึงประโยชน์ของโครงการ เนื่องจาก พื้นที่ขุดคลองเป็นพื้นที่ทำนา เกษตรกรรม และที่อยู่อาศัยของประชาชน รวมทั้งได้ลงมาติดตาม กำกับดูแล ทั้งการออกแบบก่อสร้าง ที่กำชับให้เร่งดำเนินการเร็วขึ้น ให้เสร็จในเดือนมิถุนายนนี้ จากกำหนดการเดิม คือ ให้เสร็จภายในปี 2562 หากโครงการดังกล่าวผ่านความเห็นชอบจากประชาชน และมีความพร้อม จะสามารถผ่านที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้ และสามารถเปิดโครงการในเดือนสิงหาคมนี้ และเริ่มก่อสร้างได้ในปี 2562 ใช้เวลาก่อสร้าง 4 ปี แล้วเสร็จในปี 2566