xs
sm
md
lg

กรุงเทพโพลล์เผยหากขอได้เด็กอยากให้พ่อแม่ผู้ปกครองมีเวลาพร้อมหน้าพร้อมตากัน

เผยแพร่:   โดย: MGR Online

ศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ หรือ กรุงเทพโพลล์ เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของเด็กๆ ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล จำนวน 1,185 คน ในเรื่อง "10 เรื่องเด็กวอนขอผู้ใหญ่ในปีจอ" เนื่องด้วยวันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2561 ตรงกับวันเด็กแห่งชาติ

จากผลการสำรวจพบว่า หากมีเรื่องที่เด็กๆ ขอจากผู้ใหญ่ได้ 10 อย่าง เด็กส่วนใหญ่ หรือร้อยละ 63.5 จะขอให้พ่อแม่ผู้ปกครองมีเวลาพาไปเที่ยวพร้อมหน้าพร้อมตากัน รองลงมา ร้อยละ 51.3 ขอให้เรียนเก่งๆ ร้อยละ 49.2 ขอสมาร์ทโฟน/ไอแพด/แทบแล็ต ร้อยละ 44.5 ขอให้ผู้ใหญ่ในสังคมเลิกทะเลาะกัน ร้อยละ 35.9 ขอการบ้านน้อยๆ/เรียนน้อยๆ ร้อยละ 35.1 ขอให้เด็กได้รับโอกาสเท่าเทียมกัน ร้อยละ 34.9 ขอให้ผู้ใหญ่ช่วยพัฒนาบ้านเมือง ร้อยละ 34.7 ขอให้ไม่เจ็บไม่ป่วย ไม่ต้องกินยา ร้อยละ 33.1 ขอให้พ่อแม่บ่นน้อยลง และร้อยละ 31.9 ขอให้เลิกตีเด็ก