xs
xsm
sm
md
lg

คลังขานรับนโยบายรัฐ เดินหน้าขับเคลื่อนประเทศไทยสู่สังคมไร้เงินสด

เผยแพร่:   โดย: MGR Online

นายสมชัย สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลัง กล่าวระหว่างเปิดตลาดบุญวัดใหญ่ อุ่นใจไร้เงินสด ที่วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ วรมหาวิหาร หรือ วัดใหญ่ จ.พิษณุโลก ว่า รัฐบาลและกระทรวงการคลังมุ่งผลักดันแผนยุทธศาสตร์ National e-Payment จากนโยบาย Thailand 4.0 เพื่อวางโครงสร้างพื้นฐานในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมระยะยาวของประเทศ และขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ Digital Economy โดยงานตลาดบุญวัดใหญ่ อุ่นใจไร้เงินสด นับเป็นอีกหนึ่งความร่วมมือครั้งสำคัญของหน่วยงานรัฐ โดยหลังจากที่ธนาคารได้ริเริ่มพัฒนาแอปพลิเคชัน เป๋าตุง เติมบุญ เพื่ออำนวยความสะดวกในการรับบริจาคเงินเข้าบัญชีวัดทันที ไม่ต้องเป็นกังวลในเรื่องการบริหารจัดการเงินสด เกิดประโยชน์ในภาพรวมกับทุกภาคส่วน ซึ่งให้บริการในหลายพื้นที่ เช่น วัดน้อยนพคุณ วัดครึ่งใต้ จ.เชียงราย วัดมหาธาตุแหลมสัก จ.กระบี่ ในวันนี้ได้พัฒนาไปอีกขั้นหนึ่ง โดยนำร่องออกใบอนุโมทนาบัตรอิเล็กทรอนิกส์ให้กับผู้บริจาคเงินให้กับวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร (วัดใหญ่) จ.พิษณุโลก ผ่านอีเมลเป็นแห่งแรก และในอนาคตผู้บริจาคเงินยังจะสามารถหักลดหย่อนภาษีจากการบริจาคเงินได้อัตโนมัติตามความสมัครใจของผู้บริจาคอีกด้วย

ที่ผ่านมา ธนาคารกรุงไทยได้นำ KRUNGTHAI QR Code ไปให้บริการในหน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานราชการ กว่า 30 แห่ง เช่น ศูนย์อาหาร และสันทนาการกระทรวงการคลัง โรงอาหารกระทรวงพาณิชย์ โรงอาหารกรมศุลกากร รวมถึงงานสำคัญต่างๆ เช่น ครม. สัญจร ที่ตลาดสามชุก และตลาดกิมหยง ตลาดนัดคลองผดุงฯ ตลาดกรุงศรี จ.พระนครศรีอยุธยา ตลอดจนตลาดเซฟวัน จ.นครราชสีมา สามแยกอู่เรือ ถนนต่อเรือ จ.พังงา ตลาดตองแปด จ.ขอนแก่น ถนนคนเดิน จ.กระบี่ ตลาดกิมหยง จ.สงขลา และพื้นที่ต่างๆ ใน จ.เชียงใหม่ นอกจากนี้ ยังมีแผนสร้างถนนไร้เงินสด ทุกจังหวัดทั่วประเทศ ภายในปี 2561
กำลังโหลดความคิดเห็น...