xs
xsm
sm
md
lg

รมว.เกษตรฯ ส่ง LINE กำชับผู้บริหาร- ขรก.เร่งแก้ปัญหาราคายางตกต่ำ

เผยแพร่:   โดย: MGR Online

นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ส่งข้อความผ่านแอปพลิเคชันไลน์ (LINE) ถึงผู้บริหารและข้าราชการในสังกัด เพื่อขอให้เร่งทำงานเพื่อแก้ปัญหาราคายางพาราตกต่ำ ด้วยการลดพื้นที่เพาะปลูก ปลูกพืชชนิดอื่นแซมต้นยาง จัดหาแหล่งน้ำให้เพียงพอ ตลอดจนปรับเปลี่ยนไปประกอบอาชีพอื่นๆ

นอกจากนี้ ขอให้อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ได้พิจารณารวบรวมข้อมูลแหล่งน้ำขนาดเล็กที่กรมฯ ได้ดำเนินการไว้ในพื้นที่ต่างๆ ว่า ครอบคลุมพื้นที่เกษตรกรรมหรือที่อยู่อาศัยของประชาชนมากน้อยเพียงใด เพื่อให้เห็นภาพว่าพื้นที่ใดมีแหล่งน้ำเพียงพอแล้วหรือไม่ หากข้าราชการคนใดที่มีความรู้หรือเชี่ยวชาญการพัฒนาจัดหาแหล่งน้ำในสวนยางหรือพื้นที่ใกล้เคียงได้ ก็ขอให้ช่วยเสนอแนะ
กำลังโหลดความคิดเห็น...