xs
sm
md
lg

เอสแอนด์พีลดอันดับเครดิตเวเนฯ อยู่ในระดับผิดนัดชำระหนี้บางส่วน

เผยแพร่:   โดย: MGR Online

สถาบันจัดอันดับเครดิตสแตนดาร์ดแอนด์พัวร์ (เอสแอนด์พี) ของสหรัฐฯ ประกาศลดอันดับเครดิตเวเนซุเอลาลงไปอยู่ในระดับผิดนัดชำระหนี้บางส่วน (SD) วานนี้ หลังรัฐบาลเวเนซุเอลาไม่มีเงินชำระหนี้พันธบัตรทั่วโลกจำนวน 200 ล้านดอลลาร์สหรัฐ นับเป็นสถาบันจัดอันดับเครดิตแห่งแรกของโลกที่ประกาศลดอันดับเครดิตของเวเนซุเอลาลงสู่ระดับเอสดี

รายงานระบุว่า เอสแอนด์พีปรับลดอันดับเครดิตของเวเนซุเอลา 2 รายการลงสู่ระดับผิดนัดชำระหนี้ (คือระดับ D คือดีฟอลต์) และลดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้ระยะยาวสกุลเงินต่างประเทศลงสู่ระดับ SD โดยเอสเอสพีได้ประกาศลดอันดับเครดิตของเวเนซุเอลาหลังพ้นระยะเวลาผ่อนผัน 30 วันให้ลูกหนี้ชำระหนี้พันธบัตร 2 รายการ แต่รัฐบาลเวเนซุเอลาไม่สามารถชำระหนี้ตามกำหนด

ปัจจุบัน รัฐบาลเวเนซุเอลามีหนี้พันธบัตรที่ครบกำหนดชำระรวมทั้งสิ้น 4 รายการ แต่ 2 รายการหลังยังอยู่ในระยะเวลาผ่อนผันให้ชำระภายใน 30 วัน หากพ้นกำหนดแล้วไม่ชำระ เอสแอนด์พีจะพิจารณาปรับลดอันดับเครดิตของเวเนซุเอลาลงไปอีกคือไปอยู่ที่ระดับ D คือดีฟอลต์ หรือผิดนัดชำระหนี้ ขณะที่เวเนซุเอลามีหนี้ค้างชำระรวมทั้งสิ้น 450 ล้านดอลลาร์สหรัฐ