xs
sm
md
lg

กก.สรรหา กกต.นัดประชุมพิจารณาคุณสมบัติผู้สมัคร 4 ธ.ค.นี้

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online

การประชุมคณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) วันนี้ (14 พ.ย.) มีนายชีพ จุลมนต์ ประธานศาลฎีกา เป็นประธานการประชุม ซึ่งเป็นนัดแรกหลังปิดรับผู้สมัครเข้ารับการสรรหา เพื่อรับทราบรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการสรรหาทั้ง 41 คน ที่ต้องมีคุณสมบัติ เป็นศาสตราจารย์มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี เคยรับราชการในตำแหน่ง ไม่ต่ำกว่าอธิบดี หรือหัวหน้าส่วนราชการ ไม่น้อยกว่า 5 ปี ประกอบวิชาชีพที่มีกฎหมายรับรองต่อเนื่องมาเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 20 ปี ทำงานในภาคประชาสังคมมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 20 ปี

ขณะเดียวกัน ฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการสรรหา ได้ส่ง คุณสมบัติของผู้สมัครทั้งหมดไปยังหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้ตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม พร้อมยืนยันคุณสมบัติ ก่อนส่งกลับมายังคณะกรรมการสรรหา ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายนนี้

ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหา จะนัดประชุมในวันที่ 4 ธันวาคม เพื่อเริ่มพิจารณาคุณสมบัติของผู้สมัครให้ได้ กกต.จำนวน 5 คน ซึ่งจะต้องเสร็จสิ้นภายในวันที่ 12 ธันวาคม ขณะที่อีก 2 คน จะคัดเลือกจากการคัดเลือกจากที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกา จากนั้นส่งรายชื่อให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) พิจารณาให้ความเห็นชอบ ภายใน 45 วัน นับจากวันที่บรรจุเข้าระเบียบวาระประชุม สนช.