xs
sm
md
lg

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานถุงยังชีพผู้ประสบภัยสิงห์บุรี-อ่างทอง

เผยแพร่:

วันนี้ 19 ตุลาคม 2560 เวลา 08.00 น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี เดินทางไปปฏิบัติภารกิจเชิญสิ่งของพระราชทานมอบให้แก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดสิงห์บุรี ณ องค์การบริหารส่วนตำบลประศุก อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี จำนวน 500 ถุง
ในวันเดียวกันนี้ เวลา 12.05 น.ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี เดินทางไปปฏิบัติภารกิจเชิญสิ่งของพระราชทานมอบให้แก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดอ่างทอง ณ เทศบาลตำบลบางจัก อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง จำนวน 1300 ถุง