xs
xsm
sm
md
lg

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าฯให้ผู้แทนพระองค์นำถุงพระราชทานมอบแก่ผู้ประสบอุทกภัย จ.พิจิตร

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงห่วงใยราษฎรที่ประสบอุทกภัย ได้รับผลกระทบจากการระบายน้ำตามลำน้ำยม และลำน้ำน่านจากจังหวัดสุโขทัยและจังหวัดพิษณุโลก ทำให้เกิดน้ำท่วมบ้านเรือนราษฎร และพื้นที่ลุ่มต่ำและที่ทำการเกษตรในจังหวัดพิจิตร ได้รับความเสียหาย

โอกาสนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอก บัณฑิตย์ มลายอริยศูนย์ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระราชูปถัมภ์ เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภค ไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัย

โดยวันนี้ (14ต.ค.) เวลา 10.00 น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอก บัณฑิตย์ มลายอริยศูนย์ ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระราชูปถัมภ์ เชิญถุงพระราชทาน และเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 1,000 ถุง ไปมอบแก่ครอบครัวราษฎรที่ประสบอุทกภัย
ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร

ในวันเดียวกันนี้ เวลา 13.00 น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอก บัณฑิตย์ มลายอริยศูนย์ ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระราชูปถัมภ์ เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 1,000 ถุง ไปมอบแก่ครอบครัวราษฎรที่ประสบอุทกภัยในอำเภอตะพานหิน ณ หอประชุมโรงเรียนตะพานหิน จังหวัดพิจิตร เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นและให้ผ่านพ้นวิกฤตในครั้งนี้ไปได้

โอกาสนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน แก่ครอบครัวนายสุวรรณ แก้วทิพย์ ราษฎรซึ้งอาศัยอยู่ที่ 439 หมู่ 12 ตำบลท้ายทุ่ง อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร และครอบครัว นายอำนาจ มาเง้า ราษฎรซึ้งอาศัยอยู่ที่ 8/1 หมู่ 5 ตำบลงิ้วราย อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร ที่เสียชีวิตจากการจมน้ำ และพระราชทานอาหารแก่ราษฎรที่เดินทางมารับถุงพระราชทานด้วย ต่างปลื้มปีติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้

จังหวัดพิจิตร ได้รับผลกระทบจากการเกิดอุทกภัย ตั้งแต่วันที่ 21 กรกฎาคม 2560 เป็นต้นมา เนื่องจากมีพื้นที่ลุ่มต่ำและติดลำน้ำทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำล้นตลิ่งในพื้นที่ต่าง ๆ ส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สิน สิ่งสาธารณประโยชน์ พื้นที่ทำการเกษตร และปศุสัตว์ ในพื้นที่ 12 อำเภอ 77 ตำบล 574 หมู่บ้าน 9,445 ครัวเรือน ปัจจุบันสถานการณ์ยังมีน้ำท่วมขังในหลายพื้นที่
กำลังโหลดความคิดเห็น...