xs
sm
md
lg

นายกฯ สั่ง รมต.ทุกกระทรวงกำชับ ขรก.ร่วมมือพิจารณากฎหมาย

เผยแพร่:

นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี กล่าวภายหลังประชุมร่วมกับนายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านเศรษฐกิจและกฎหมาย เพื่อหารือภาพรวมการทำงานที่ยังมีข้อขัดข้องทั้งด้านกฎหมายและเศรษฐกิจ ว่า เป็นการติดตามความคืบหน้าและเร่งรัดเกี่ยวกับการออกกฏหมายของรัฐบาล ที่จะต้องทำให้สอดคล้องกับระยะเวลาที่เหลืออยู่ในการบริหารประเทศและกำชับให้รัฐมนตรีทุกกระทรวงให้ข้าราชการร่วมมือในการพิจารณากฎหมายไม่ให้เกิดความล่าช้า ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรีไม่ได้แสดงความห่วงใยในกฎหมายฉบับใดเป็นพิเศษ แต่กำชับเกี่ยวกับการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนตามมาตรา 77 ของรัฐธรรมนูญที่จะต้องทำให้เกิดความรอบคอบและครอบคลุม อย่างร่างพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำที่ไม่ได้ผ่านกระบวนการรับฟังความคิดเห็น เพราะเสร็จก่อนที่รัฐธรรมนูญจะมีผลบังคับใช้ จึงอยากให้ สนช. ไปรับฟังความคิดเห็นของประชาชนด้วย โดยเบื้องต้นได้สอบถามประชาชนไปแล้ว 22 จังหวัดและยืนยันว่าไม่ได้เก็บค่าน้ำจากเกษตรกรชาวไร่ชาวนาแต่จะเก็บกับภาคอุตสาหกรรมและสนามกอล์ฟที่ใช้น้ำในปริมาณมาก

ขณะเดียวกัน ได้ให้ความสนใจสอบถามเกี่ยวกับคำสั่งตามมาตรา 44 แก้ไขปัญหาพระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าวที่จะหมดอายุลงในสิ้นปีนี้และบทลงโทษ โดยได้รับคำชี้แจงว่ากฎหมายจะเสร็จเรียบร้อยเข้าสู่การพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติในเดือนพฤศจิกายนนี้ และแนวโน้มจะออกเป็นพระราชกำหนดเพื่อความรวดเร็วในการบังคับใช้ อย่างไรก็ตามในที่ประชุมไม่ได้มีการพูดคุยถึงกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งเพราะเป็นเรื่องของกรรมการร่างรัฐธรรมนูญและ สนช.ที่จะพิจารณา
กำลังโหลดความคิดเห็น...