xs
sm
md
lg

สนช.มีมติขยายเวลาพิจารณาร่าง พ.ร.บ.น้ำ อีก 90 วัน

เผยแพร่:   โดย: MGR Online

ที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) มีมติขยายเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำออกไปอีก 90 วัน ด้วยคะแนนเสียง 187 งดออกเสียง 2 ซึ่งเป็นการขยายเวลาครั้งที่ 4 และจะครบกำหนดในวันที่ 25 มกราคม 2561

ทั้งนี้ กรรมาธิการชี้แจงเหตุผลที่ขอขยายเวลาออกไป ว่า เนื่องจากร่างกฎหมายฉบับนี้มีผลกระทบต่อประเทศและคนในวงกว้าง และยังมีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับกฎหมายฉบับอื่น ๆ ที่บังคับใช้อยู่ในขณะนี้อีกจำนวนมาก จึงต้องพิจารณาและรับฟังความคิดเห็นอย่างรอบด้าน