xs
xsm
sm
md
lg

การบินไทยจับมือ 'แล็บประชารัฐ' ยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยอาหาร

เผยแพร่:   โดย: MGR Online

เรืออากาศเอก มนตรี จำเรือง รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่สายกลยุทธ์องค์กรและพัฒนาอย่างยั่งยืน บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เป็นผู้แทนฝ่ายครัวการบิน บริษัท การบินไทยฯ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ บริษัท ห้องปฏิบัตการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด หรือเซ็นทรัลแล็บ (แล็บประชารัฐ) เพื่อยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยด้านอาหารของฝ่ายครัวการบิน ด้วยการตรวจวิเคราะห์สารปนเปื้อนในผักและผลไม้สดที่ใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตอาหารประมาณ 60,000-80,000 ชุดต่อวัน เพื่อให้บริการบนเครื่องบินการบินไทย และกว่า 60 สายการบินทั่วโลก ที่ลงจอด ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

เรืออากาศเอก มนตรี กล่าวว่า ฝ่ายครัวการบินดำเนินการผลิตอาหารเพื่อให้บริการแก่ผู้โดยสารบนเครื่องบินการบินไทยและสายการบินลูกค้ามากกว่า 60 สายการบิน นอกจากนี้ ยังดำเนินธุรกิจภาคพื้นที่เกี่ยวข้องกับอาหาร โดยมีกระบวนการผลิตอาหารและบริการที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐานสากล ซึ่งเป็นที่ยอมรับจากสมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ และองค์การอนามัยโลก อาทิ ระบบจัดการคุณภาพ ระบบการประกันความปลอดภัยของอาหาร ระบบจัดการสุขลักษณะที่ดีในการผลิตอาหาร รวมทั้งมีการส่งตัวอย่างวัตถุดิบที่ใช้ในการประกอบอาหาร ตัวอย่างอาหาร ไปตรวจสอบและวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการมาโดยตลอด

โอกาสนี้ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) โดยฝ่ายครัวการบิน ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับแล็บประชารัฐ เป็นระยะเวลา 2 ปี เริ่มตั้งแต่เดือนมกราคมปี 2561 เป็นต้นไป โดยจะร่วมมือในด้านการตรวจสอบและวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ รวมทั้งด้านการส่งเสริมและพัฒนาความสามารถทางธุรกิจร่วมกันในด้านการแลกเปลี่ยนข้อมูลวิชาการ การฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรให้มีองค์ความรู้ความสามารถ และความเชี่ยวชาญเพื่อให้อาหารและผลิตภัณฑ์มีความปลอดภัย ปราศจากสารเคมีตกค้างและสารปนเปื้อนต่างๆ

ทางด้านนายสุรชัย กำพลานนท์วัฒน์ กรรมการผู้อำนวยการแล็บประชารัฐ เปิดเผยว่า แล็บประชารัฐพร้อมทึ่จะให้บริการตรวจวิเคราะห์แก่ครัวการบินไทยอย่างเต็มที่ โดยจะใช้สาขากรุงเทพและฉะเชิงเทรา ซึ่งห่างจากสนามบินสุวรรณภูมิประมาณ 40 กิโลเมตร เป็นแม่ข่ายให้บริการ

ทั้งนี้ เซ็นทรัลแล็บไทย เป็นแล็บของรัฐ ถือหุ้นโดยกระทรวงการคลัง ร้อยละ 49 และ สสว. ร้อยละ 51 มี 6 สาขาทั่วประเทศ ได้แก่ กรุงเทพมหานคร เชียงใหม่ ขอนแก่น ฉะเชิงเทรา สมุทรสาคร และสงขลา มีบุคลากร 450 คน มีศักยภาพที่จะรองรับการตรวจและวิเคราะห์ห้องแล็บปีละ 400,000 รายการ ซึ่งปัจจุบันดำเนินการประมาณ 200,000 รายการต่อปี ดังนั้นจึงยังมีขีเความสามารถที่จะให้บริการกับครัวการบินไทยได้อย่างเต็มที่

สำหรับการลงนามบันทึกข้อตกลงในวันนี้จะเป็นการยกระดับมาตรฐานสินค้าและการบริการแบบไทยโดยคนไทย ด้วยอาหารจากวัตถุดิบคุณภาพ ปลอดสารพิษ ตามพันธกิจหลักในการให้บริการของการบินไทย ด้วยเสน่ห์แห่งความเป็นไทย บนมาตรฐานระดับสากล เพืิ่อส่งมอบการบริการที่ดีที่สุดระดับพรีเมียมตลอดการเดินทาง นอกจากนี้ ยังเป็นการใช้บริการแบบรัฐต่อรัฐ ซึ่งถือเป็นการเชื่อมโยงที่ดี และเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม
กำลังโหลดความคิดเห็น...