xs
xsm
sm
md
lg

ครม.อนุมัติจัดสรรงบกลางกว่า 2 พันล้าน เดินหน้า 11 โครงการสำคัญ

เผยแพร่:   โดย: MGR Online

นายณัฐพร จาตุศรีพิทักษ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี วันนี้ (29 ส.ค.) ได้มีมติอนุมัติตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เสนอขอรับการจัดสรรงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายกรณีฉุกเฉิน หรือจำเป็นเร่งด่วน ประจำปีงบประมาณ 2560 เพื่อดำเนินโครงการสำคัญ 11 โครงการ ในกรอบวงเงิน 2,225.42 ล้านบาท ประกอบด้วย ด้านบริหารจัดการน้ำ 3 โครงการ ได้แก่ โครงการตามข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จากการลงพื้นที่ตรวจราชการ โครงการสนับสนุนนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และโครงการบรรเทาอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ 66 รายการ โครงการด้านการพัฒนาการเกษตร รวม 8 โครงการ ได้แก่ ตลาดเกษตรอินทรีย์ ตลาดน้ำ อ.ต.ก. โรงแช่แข็งผลไม้และห้องเย็น การสร้างปัจจัยพื้นฐานรวบรวมและจัดเก็บข้าวเปลือกคุณภาพ การส่งเสริมการใช้ปุ๋ยอย่างมีประสิทธิภาพในสถาบันเกษตรกรในพื้นที่นิคมสหกรณ์ การเพิ่มศักยภาพศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร การสร้างเครือข่ายการผลิตเมล็ดพันธุ์พืชตระกูลถั่วพันธุ์ดีสนับสนุนการปลูกพืชหลังนาในพื้นที่แปลงใหญ่ และเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตไข่ไหม โดยกรมหม่อนไหม

นอกจากนี้ คณะรัฐมนตรียังเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติปาล์มน้ำมัน และน้ำมันปาล์ม ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ เพื่อเป็นกลไกการทำงานอย่างเป็นระบบ
กำลังโหลดความคิดเห็น...