xs
xsm
sm
md
lg

กทม.จัดสรรงบฯ 140 ล.ซ่อมใหญ่สะพานพระราม 8

เผยแพร่:   โดย: MGR Online

นายจักกพันธ์ ผิวงาม รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า การดูแลโครงข่ายถนนต่างๆ ทั้งถนนสายหลัก สายรอง สะพานให้เกิดความปลอดภัย มั่นคงแข็งแรง ถือเป็นหนึ่งในหน้าที่ของทางกรุงเทพมหานคร ที่ต้องวางแนวทางการดูแลบำรุงรักษาให้ถูกต้องตามหลักวิศวกรรมจราจร โดยสะพานพระราม 8 นั้น ถือเป็นหนึ่งในโครงข่ายการจราจรที่สำคัญ มีความยาวรวม 475 เมตร มีแนวสายทางเชื่อมต่อกับทางคู่ขนานลอยฟ้าบรมราชชนนี ข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาและมาบรรจบกับปลายถนนวิสุทธิกษัตริย์ ถือเป็นสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา 1 ใน 11 ของสะพานทั้งหมดที่มีประชาชนใช้ในการเดินทางจำนวนมาก ซึ่งในแต่ละวันจะมีรถสัญจรผ่านสะพานพระราม 8 ไม่ต่ำกว่า 20,000 คันต่อวัน ดังนั้นการดูแลรักษาสะพาน จึงเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งที่จะช่วยยืดอายุการใช้งานสะพานให้คงอยู่ยาวนานมากที่สุด

ทั้งนี้ สะพานพระราม 8 เปิดใช้งานมาตั้งแต่ปี 2545 และ มีการดูแลตามวงรอบในทุกๆ 10 ปี ซึ่งจากการตรวจสอบโครงสร้างสะพานที่ผ่านมา พบความเสียหายในตัวโครงสร้างหลายส่วน โดยเฉพาะส่วนสายเคเบิลที่ใช้ขึงตัวสะพาน ซึ่งมีปัญหาพังพุเกิดขึ้น โดยทางกรุงเทพมหานครจึงได้จัดสรรงบประมาณเพื่อบุซ่อมแซมสะพานครั้งใหญ่จำนวน 140 ล้านบาท โดยการปรับปรุงต้องมีการทำแบบจำลองโครงสร้างสะพานแบบสามมิติ เพื่อวิเคราะห์โครงสร้างของสะพานให้เกิดผลชัดเจนมากที่สุด จากนั้นจึงจะเข้าสู่กระบวนการซ่อมแซมที่เหมาะสมในช่วงเดือนตุลาคมนี้ โดยการซ่อมแซมจะไม่มีการปิดการจราจร เพื่อไม่ให้กระทบต่อประชาชน
กำลังโหลดความคิดเห็น...