xs
xsm
sm
md
lg

สนามบินบุรีรัมย์เล็งขยายลานจอด-ต่อเติมอาคารผู้โดยสารมุ่งสู่การเป็นสนามบินนานาชาติ

เผยแพร่:   โดย: MGR Online

นายสมหมาย ไชยนิจ ผู้อำนวยการท่าอากาศยานบุรีรัมย์ เปิดเผยว่า ปัจจุบันลานจอดอากาศยานและอาคารที่พักผู้โดยสารคับแคบไม่เพียงพอ ต่อการรองรับปริมาณอากาศยานและผู้โดยสารที่มากขึ้น ซึ่งปัจจุบันมีสายการบินจำนวน 2 สายการบิน บริการเส้นทางบินดอนเมือง – บุรีรัมย์ ไป - กลับทุกวัน ๆ ละ 6 เที่ยว โดยจากสถิติของผู้โดยสารในปี 2560 มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องจากปี 2559 ที่มีจำนวนผู้โดยสารกว่า 2 แสนคน จึงทำให้มีพื้นที่ลานจอดอากาศยานจำนวนทางขับและพื้นที่ใช้สอยของอาคารที่พักผู้โดยสารมีไม่เพียงพอ แต่หากมีการขยายลานจอด และอาคารที่พักผู้โดยสาร จะสามารถรองรับอากาศยานได้ถึง 12 เที่ยวบินต่อวัน

ขณะที่จังหวัดบุรีรัมย์ได้รับงบจากกลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์กว่า 140 ล้านบาท ขยายลานจอดอากาศยานและต่อเติมปรับปรุงอาคารที่พักผู้โดยสาร เพื่อเพิ่มศักยภาพในการรองรับเครื่องบินได้เพิ่มมากขึ้นเป็น 12 เที่ยวบินต่อวัน และให้บริการผู้โดยสารได้เพิ่มขึ้น ทั้งเพื่อรองรับการยกระดับเป็นสนามบินนานาชาติ
กำลังโหลดความคิดเห็น