xs
xsm
sm
md
lg

รมว.วัฒนธรรมตรวจราชการภาคอีสาน เล็งผลักดันโคราชเป็นเมืองศิลปะเต็มรูปแบบ

เผยแพร่:   โดย: MGR Online

นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า จากการลงพื้นที่ตรวจราชการจังหวัดนครราชสีมา และใกล้เคียง เพื่อเตรียมเสนอแนวทางพัฒนาพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือในการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรที่จังหวัดนครราชสีมา โดยได้เตรียมแผนที่สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือในยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความเข้มแข็งของฐานเศรษฐกิจภายในควบคู่กับการแก้ไขปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และพัฒนาแหล่งวัฒนธรรมทางประวัติศาสตร์ ประกอบด้วย 3 โครงการหลัก ได้แก่ โครงการพัฒนาโบราณสถาน และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเพื่อเพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมแหล่งโบราณสถาน อุทยานประวัติศาสตร์ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อาทิ ปราสาทหินพิมาย ปราสาทหินพนมรุ้ง เมืองต่ำ และภูมิพระบาทโดยพัฒนาเส้นทาง การปรับปรุงป้ายและภูมิทัศน์ และใช้เทคโนโลยีนำชมที่ทันสมัยเพื่อเพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยว โครงการถนนสายศิลปวัฒนธรรมของสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เพื่อสนับสนุนการสร้างเครือข่ายศิลปินรวมพลังผลักดันในการประกาศให้จังหวัดนครราชสีมาเป็นเมืองศิลปะเต็มรูปแบบ และแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ

อย่างไรก็ตาม ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา ได้พัฒนาแหล่งโบราณสถานและอุทยานประวัติศาสตร์ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 8 จังหวัด รวม 14 แห่ง อาทิ อุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาท เมืองโบราณโนนเมือง และแหล่งโบราณคดีวัฒนธรรมทุ่งกุลาร้องไห้ และระหว่างปี 2560 - 2564 ยังกำหนดจัดโครงการโคราชเมืองแห่งศิลปะ โครงการถนนสายวัฒนธรรม ถนนสายศิลปะในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวมถึงโครงการส่งเสริมเทศกาล และประเพณีเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม
กำลังโหลดความคิดเห็น...