xs
sm
md
lg

สมาคม/ชมรมมัคคุเทศก์ร่วมหารือปัญหาไกด์เถื่อน ค้านเปิดทางต่างชาติเป็นไกด์ในไทย

เผยแพร่:   โดย: MGR Online

นายจารุพล เรืองเกตุ ประธานสมาพันธ์มัคคุเทศก์อาชีพแห่งประเทศไทย กล่าวในการเป็นประธานเปิดงานประชุมและการแถลงข่าวการแก้ไขปัญหาไกด์เถื่อนต่างชาติที่ผิดกฎหมาย ว่า สมาคมมัคคุเทศก์และชมรมมัคคุเทศก์ทั่วประเทศ ร่วม 11 แห่งที่เกี่ยวข้อง แสดงจุดยืนไม่เห็นด้วยกับการเปิดโอกาสให้คนต่างชาติมาทำหน้าที่มัคคุเทศก์ในประเทศไทย โดยยืนยันว่า มัคคุเทศก์ภาษาจีนกลาง สัญชาติไทย มีเพียงพอให้บริการนักท่องเที่ยวชาวจีน พร้อมคัดค้านการนำคนต่างด้าวเข้ามาปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ประสานงาน เพราะมองว่าการนำคนต่างชาติเข้ามา ไม่ได้สามารถแก้ปัญหาขาดแคลนมัคคุเทศก์ ได้

นายจารุพล กล่าวเพิ่มเติมว่า ได้เสนอแนวทางแก้ปัญหาไปยังรัฐบาล โดยให้เร่งกวดขันปราบปรามบริษัทนำเที่ยวของต่างชาติ ที่นำนักท่องเที่ยวซื้อทัวร์ราคาทัวร์ แล้วหาประโยชน์ในร้านค้าและห้างร้านของตน ต้องมีการปฏิรูปการทำงานของเจ้าหน้าที่รัฐที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานการท่องเที่ยวให้มีความรู้ในเรื่องการท่องเที่ยวอย่างแท้จริง สุดท้ายการแก้ปัญหามัคคุเทศก์ควรให้มัคคุเทศก์เป็นฝ่ายร่วมแก้ปัญหาเพื่อจะได้แก้ปัญหาได้ตรงจุด

อย่างไรก็ตาม ข้อมูลจากสำนักทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ กรมการท่องเที่ยว ประเทศไทย มีมัคคุเทศก์ที่ขึ้นทะเบียนจนถึงสิ้นปี 2559 จำนวน 76,329 คน ในจำนวนนี้ แบ่งเป็นมัคคุเทศก์ทั่วไป (บัตรบรอนซ์เงิน) 52,387 คน และมัคคุเทศก์เฉพาะพื้นที่ (บัตรชมพู) 18,123 คน รวมเป็น 70,510 คน ส่วนที่เหลือเป็นมัคคุเทศก์ประเภทอื่นๆ
กำลังโหลดความคิดเห็น...