xs
xsm
sm
md
lg

กรมสุขภาพจิตให้ผู้ป่วยจิตเวชร่วมทำดอกไม้จันทน์ ตั้งเป้า 20,000 ดอก

เผยแพร่:   โดย: MGR Online

นาวาอากาศตรีนายแพทย์บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยว่า ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันพฤหัสบดีที่ 26 ตุลาคม 2560 ซึ่งพระองค์ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในการพัฒนาสุขภาพอนามัย ทั้งสุขภาพกายและสุขภาพจิต และคุณภาพชีวิตประชาชนด้วยพระเมตตา วิริยะ อุตสาหะ นำความสุขสู่ประชาชน เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้แด่พระองค์ กรมสุขภาพจิตได้ให้บุคลากรหน่วยงานที่อยู่ในสังกัด ทั้งส่วนกลางและภูมิภาค จิตอาสา ร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ และให้โรงพยาบาลจิตเวชทั้งหมดที่มี 19 แห่งทั่วประเทศ จัดกิจกรรมอาชีวบำบัดให้ผู้ป่วยจิตเวชที่ได้รับการบำบัดรักษาและมีอาการดีแล้ว รวมทั้งญาติผู้ป่วยด้วย ได้ร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ที่มีความหมายลึกซึ้งตามแบบที่สำนักพระราชวังกำหนด 7 ชนิด คือดอกกุหลาบ ดอดพุดตาน ดอกลิลลี่ ดอกกล้วยไม้ ดอกชบาทิพย์ ดอกชบาหนู และดอกดารารัตน์ เริ่มตั้งแต่วันที่ 3 กรกฎาคม 2560 เป็นต้นไป โดยตั้งเป้าไว้ที่จำนวน 20,000 ดอก
อธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวอีกว่า โดยทั่วไปกระบวนการบำบัดรักษาผู้ป่วยจิตเวช เมื่ออาการดีขึ้นแล้ว และแพทย์เตรียมการจำหน่ายกลับไปพักฟื้นดูแลต่อที่บ้าน ผู้ป่วยจะได้รับการฝึกด้านหัตถกรรมบำบัด หรืออาชีวบำบัดเป็นเวลาประมาณ 2 สัปดาห์ เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนกลับบ้าน ให้ผู้ป่วยสามารถใช้ชีวิตประจำวันได้ หรือประกอบอาชีพที่ทำอยู่เดิม หรืออาจนำไปใช้สร้างอาชีพใหม่ได้ตามความถนัด ความชอบของผู้ป่วยเอง สามารถมีรายได้ ไม่เป็นภาระครอบครัว

ดังนั้น กิจกรรมทำดอกไม้จันทน์ครั้งนี้ จึงเป็นวาระพิเศษที่จะอยู่ในความทรงจำของผู้ป่วยและญาติตลอดไป โดยกรมสุขภาพจิตจะส่งมอบดอกไม้จันทน์ให้สถานที่ปฏิบัติงานที่ร่วมในพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพต่อไป
กำลังโหลดความคิดเห็น...