xs
sm
md
lg

เตือน! ระวังมิจฉาชีพแอบอ้างเป็นพนักงาน ธ.ก.ส.โทรขอข้อมูลผู้มีรายได้น้อย

เผยแพร่:   โดย: MGR Online

นายพรชัย ฐีระเวช ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการเงิน สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะรองโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า ตามที่ปรากฏข่าวลือในพื้นที่ว่า มีบุคคลแอบอ้างเป็นพนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) โทรศัพท์ไปหาประชาชนเพื่อสอบถามเลขบัตรประจำตัวประชาชน และวันเดือนปีเกิด โดยอ้างว่าการลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อยของบุคคลนั้นยังไม่สมบูรณ์ กระทรวงการคลังขอชี้แจงว่า จากการประสานกับ ธ.ก.ส. พบว่าธนาคารฯ ไม่มีนโยบายให้พนักงานดำเนินการในลักษณะดังกล่าวแต่อย่างใด จึงขอให้ประชาชนระมัดระวังการให้ข้อมูลส่วนบุคคลกับบุคคลอื่น เพราะอาจเป็นช่องทางให้มิจฉาชีพกระทำการที่ไม่ชอบตามกฎหมาย โดยใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้

นอกจากนี้ คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 13 มิถุนายน ที่ผ่านมา เห็นชอบให้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดยสำนักงานสถิติแห่งชาติ จัดทำโครงการสำรวจข้อมูลผู้มีรายได้น้อย เพื่อให้ทราบถึงสภาพความเป็นอยู่ของผู้มีรายได้น้อย โดยทำการจ้างนักศึกษาในจังหวัดต่างๆ ทั้งในระดับอุดมศึกษาและอาชีวศึกษา ที่อยู่ในจังหวัดภูมิลำเนาของตัวเอง หรือในจังหวัดใกล้เคียง หรือจังหวัดที่สถานศึกษาของตัวเองตั้งอยู่ ลงพื้นที่สำรวจทั่วประเทศ ในช่วงเดือนกรกฎาคม ถึงเดือนสิงหาคมนี้ และนักศึกษาที่จะลงพื้นที่นั้น ต้องมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่สำรวจที่สำนักงานสถิติแห่งชาติ ออกให้

ดังนั้น การแอบอ้างเป็นพนักงาน ธ.ก.ส. เพื่อกระทำการดังกล่าวในช่วงนี้ จึงไม่ใช่นโยบายของรัฐบาลแต่อย่างใด จึงขอให้ประชาชนที่ลงทะเบียนในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ระมัดระวังการให้ข้อมูลส่วนบุคคล และติดตามข่าวสารจากกระทรวงการคลังอย่างใกล้ชิดต่อไป ทั้งนี้ หากพบการกระทำผิดในลักษณะดังกล่าว ให้รีบแจ้งตำรวจและหน่วยงานที่ถูกแอบอ้างทันที เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินคดีต่อไป
กำลังโหลดความคิดเห็น...