xs
xsm
sm
md
lg

กมธ.ปฏิรูปสื่อยัน พ.ร.บ.ความมั่นคงไซเบอร์ ไม่ได้เพิ่มอำนาจทหารเข้าควบคุม

เผยแพร่:   โดย: MGR Online

พลอากาศเอก คณิต สุวรรณเนตร ประธานคณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการสื่อสารมวลชน กล่าวถึงการพิจารณาผลการศึกษาและข้อสังเกตร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ที่เข้าสู่การพิจารณาในการประชุมสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ หรือ สปท. วันนี้ (15 พ.ค.) ว่า ร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ได้ปรับแก้ไขเพิ่มเติมเนื้อหาทั้งหมด 6 มาตรา โดยให้นายกรัฐมนตรี เป็นประธานคณะกรรมการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ (กปช.) และกำหนดให้การขอข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐ หรือเอกชน ต้องเป็นไปตามหลักสากล ด้วยการยื่นเรื่องขออนุญาตศาลออกเป็นคำสั่ง ซึ่งจะช่วยลดข้อครหาเรื่องการลิดรอนสิทธิเสรีภาพ พร้อมยืนยันว่า ร่างกฎหมายนี้ไม่ได้มุ่งเน้นที่จะติดตามการแสดงความเห็นของประชาชน เพื่อเอาผิดตามมาตรา 112 หรือควบคุมการวิพากษ์วิจารณ์ในเชิงลบของฝ่ายบริหาร รวมทั้งไม่ได้เพิ่มอำนาจให้ทหารเข้ามาควบคุม แต่เป็นการเสนอแนวทางป้องกันการโจมตีทางไซเบอร์ หรือปัญหามัลแวร์เรียกค่าไถ่ ที่กำลังประสบกันอยู่

ทั้งนี้ หากร่างกฎหมายฉบับนี้ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุม จะส่งกลับไปยังคณะรัฐมนตรี เพื่อพิจารณาเสนอให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ออกเป็นกฎหมายต่อไป
กำลังโหลดความคิดเห็น...