xs
sm
md
lg

คมนาคมเร่งรัด ร.ฟ.ท.ก่อสร้างรถไฟทางคู่ชุมทางจิระ-ขอนแก่นให้เสร็จตามแผนปี 62

เผยแพร่:   โดย: MGR Online

นายพิชิต อัคราทิตย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานการประชุมเพื่อหารือเกี่ยวกับการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงชุมทางถนนจิระ - ขอนแก่น บริเวณสถานีบ้านไผ่ อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น โดยมีผู้แทนสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) การรถไฟแห่งประเทศไทย (ร.ฟ.ท.) สำนักงบประมาณ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำนักบริหารหนี้สาธารณะ และคณะกรรมการร่วมพัฒนาเมืองบ้านไผ่ เข้าร่วมการประชุม

ทั้งนี้ ที่ประชุมได้กำหนดแนวทางในการดำเนินงาน โดยให้ ร.ฟ.ท. ร่วมกับคณะกรรมการร่วมพัฒนาเมืองบ้านไผ่ และประชาชนในพื้นที่ เพื่อพิจารณารูปแบบการก่อสร้างทางรถไฟบริเวณสถานีบ้านไผ่ให้มีความเหมาะสม สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน รักษาทัศนียภาพของชุมชน การสัญจรไปมาของประชาชนในพื้นที่ได้รับความสะดวกปลอดภัย รูปแบบสถานีมีความสวยงาม ทันสมัย มีสิ่งอำนวยความสะดวกครบถ้วน เช่น บันไดทางเลื่อนขึ้น - ลง ลิฟต์โดยสาร และห้องน้ำสำหรับคนพิการ

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ได้สั่งการให้ ร.ฟ.ท. เร่งดำเนินการออกแบบรายละเอียดการก่อสร้างทางรถไฟบริเวณสถานีบ้านไผ่ การขอปรับวงเงินค่างาน และจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมในส่วนที่เปลี่ยนแปลงจากเดิม เพื่อให้การก่อสร้างแล้วเสร็จตามแผนงานในปี 2562
กำลังโหลดความคิดเห็น...