xs
sm
md
lg

รบ.เร่งผลักดันแก้ปัญหาสินค้าละเมิดฯ สร้างความเชื่อมั่นนักลงทุน

เผยแพร่:   โดย: MGR Online

นายทศพล ทังสุบุตร อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา กล่าวในรายการเดินหน้าประเทศไทย เรื่อง เดินหน้ากวาดล้างสินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ว่า รัฐบาลให้ความสำคัญกับการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาเป็นอย่างมาก หากไม่มีการบังคับใช้กฎหมายควบคู่กับการปราบปรามอย่างจริงจังและมีประสิทธิภาพจะทำให้ระบบการคุ้มครองไม่สัมฤทธิ์ผล
ทั้งนี้ จากการปราบปรามอย่างหนักของภาครัฐ ทำให้การผลิตสินค้าในประเทศลดน้อยลงส่วนใหญ่จะเป็นสินค้าละเมิดทรัพย์สินจากต่างประเทศและมีการทำลายแล้วกว่า 3 ล้านชิ้น โดยในปีนี้มีการดำเนินคดีกับผู้ผลิตและจำหน่ายสินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญากว่า 7,500 คดี
ส่วนการขายสินค้าบนอินเทอร์เน็ตและเคเบิลทีวีต่างๆ ได้ร่วมกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (DE) สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) วางระบบดูแลอย่างเข้มงวด นอกจากนี้ ยังมีการตั้งอนุกรรมการปราบปรามการละเมิดทรพย์สินทางปัญญาขึ้นมา เพื่อบูรณาการทุกภาคส่วนเข้ามาดูแลอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น จนสร้างความเชื่อมั่นกับนักลงทุนที่จะมาลงทุนในประเทศไทยด้วย
อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา กล่าวอีกว่า ส่วนการแก้ปัญหาตามแนวชายแดน ที่มีการนำสินค้าเข้ามากว่าร้อยละ 90 ได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายและกรมศุลตากรในการแจ้งเบาะแส เพื่อตรวจสอบ จนสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์ลดลงกว่าร้อยละ 80 ขณะเดียวกันนอกจากปราบปรามสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์แล้ว จึงมีมาตรการกระตุ้นเตือนไม่ให้ประชาชนสนับสนุนสินค้าเหล่านี้ด้วย
กำลังโหลดความคิดเห็น...