xs
xsm
sm
md
lg

ป.ป.ช.ตั้งคณะทำงานสืบสวน-รวบรวมข้อมูลปมสินบนโรลส์-รอยซ์

เผยแพร่:   โดย: MGR Online

นายสรรเสริญ พลเจียก เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ลงนามในคำสั่งสำนักงาน ป.ป.ช.ที่ 33/2560 เรื่องแต่งตั้งคณะทำงานสืบสวนและรวบรวมข้อมูล กรณีบริษัท โรลส์-รอยซ์ (Rolls-Royce) จ่ายสินบนในการซื้อขายเครื่องยนต์อากาศยานและเครื่องจักรสำหรับอุตสาหกรรมให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐในประเทศไทย โดยระบุว่า ตามที่ปรากฏเป็นข่าวกรณีตรวจสอบพบการจ่ายสินบนของบริษัท โรลส์-รอยซ์ ให้อดีตผู้บริหารและพนักงานบริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) ในการจัดซื้อเครื่องยนต์เครื่องบินโบอิ้ง 777 รวม 3 ครั้ง ในช่วงปี พ.ศ.2534-2548 เป็นเงิน 1,253 ล้านบาท และการจ่ายสินบนของบริษัท โรลส์-รอยซ์ เอเนอร์จี ซิสเต็ม ให้ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่บริษัท ปตท.จำกัด(มหาชน) และบริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. เป็นเงินกว่า 385 ล้านบาทนั้น เพื่อให้ดำเนินการสืบสวนและรวบรวมข้อมูลกรณีดังกล่าวเสนอคณะกรรมการ ป.ป.ช.พิจารณา เป็นไปด้วยความรวดเร็วและละเอียดรอบคอบ
คณะทำงานชุดดังกล่าวมีนายสรรเสริญ เป็นประธาน นายสาโรจน์ พึงรำพรรณ ผู้อำนวยการสำนักไต่สวนการทุจริตภาครัฐวิสาหกิจ นายนิติพันธุ์ ประจวบเหมาะ ผู้อำนวยการสำนักการต่างประเทศ นายสุทธิ บุญมี ผู้อำนวยการสำนักการข่าวและกิจการพิเศษ นายอัครกิตติ์ กีรติธนาไชยยศ ผู้เชี่ยวชาญด้านนโยบายและแผนและการต่างประเทศ นอกจากนี้ คณะทำงานยังประกอบด้วย พนักงานไต่สวนชำนาญการพิเศษ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ พนักงานไต่สวนชำนาญการ เจ้าหน้าที่การต่างประเทศปฏิบัติการ นิติกรปฏิบัติการผู้ช่วยพนักงานไต่สวนปฏิบัติการ รวม 15 ราย
ทั้งนี้ ในคำสั่งกำหนดให้คณะทำงานมีหน้าที่สืบสวนและรวบรวมข้อมูลกรณีสินบนโรลส์-รอยซ์ และสรุปข้อเท็จจริงที่ได้จากการสืบสวนและรวบรวมข้อมูลเสนอคณะกรรมการ ป.ป.ช.พิจารณา ดำเนินการตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช.หรือเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช.มอบหมาย โดยคำสั่งดังกล่าวมีผลตั้งแต่วันที่ 23 มกราคม 2560 เป็นต้นไป
กำลังโหลดความคิดเห็น...