xs
xsm
sm
md
lg

สปท.พิจารณารายงาน กมธ.วิสามัญกิจการสภาขับเคลื่อนปฏิรูปประเทศ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online

ที่ประชุมสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.) วันนี้ (13 ธ.ค.) พิจารณารายงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ โดยคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาสำหรับผู้พิการ ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาส จำนวน 3 เรื่อง อาทิ การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาสำหรับคนพิการและบุคคลที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ และร่างพระราชบัญญัติ จำนวน 2 ฉบับ ได้แก่ ร่างพระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ. ... และร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่...) พ.ศ. ...
กำลังโหลดความคิดเห็น