xs
xsm
sm
md
lg

ผู้ว่าฯ ยโสธรมีหนังสือด่วนที่สุดเตือนประชาชนรับมืออากาศหนาวเย็น-ลมแรง

เผยแพร่:   โดย: MGR Online

นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ลงนามในหนังสือด่วนที่สุด แจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ให้รับทราบเกี่ยวกับภัยอันตรายอันเกิดจากสภาวะอากาศหนาวเย็นและมีลมแรงในระยะนี้ ซึ่งภาคตะวันออกเฉียงเหนืออุณหภูมิจะลดลงประมาณ 4-6 องศาเซลเซียส จังหวัดยโสธรจึงได้แจ้งเตือนให้กับประชาชนในพื้นที่ได้ทราบ พร้อมจัดหาเครื่องนุ่งห่มเสื้อผ้าสร้างความอบอุ่นให้เพียงพอแก่ตนเองและสัตว์เลี้ยง รวมถึงการป้องกันทรัพย์สินบ้านเรือนจากแรงลม ผ่านทางวิทยุกระจายเสียงประจำท้องถิ่น เสียงตามสาย และหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน
กำลังโหลดความคิดเห็น...