xs
xsm
sm
md
lg

ส.ประมงสงขลาร่วมมือกับภาครัฐช่วยกันแก้ปัญหาการค้ามนุษย์

เผยแพร่:   โดย: MGR Online

นายประพร เอกอุรุ นายกสมาคมประมงจังหวัดสงขลา เปิดเผยว่า หลังจากที่กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐประกาศรายงานเรื่องสถานการณ์การค้ามนุษย์ ประจำปีฉบับใหม่ ยกระดับประเทศไทยจากเดิมอยู่ในบัญชีกลุ่มที่ 3 หรือเทียร์ 3 เป็นบัญชีกลุ่มที่ 2 ที่ต้องจับตามอง หรือ Tier 2 Watch List นั้น สมาคมประมงสงขลาและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการประมง เช่น โรงงานแปรรูปสัตว์น้ำ แพปลาและเจ้าของเรือประมง ต่างพอใจ เพราะที่ผ่านมาสมาคมประมงสงขลาและผู้ประกอบกิจการประมงได้ให้ความร่วมมือในการแก้ปัญหาการค้ามนุษย์ในภาคประมงอย่างเต็มที่ เนื่องจาก จ.สงขลา เป็นหนึ่งในจังหวัดชายทะเลที่ถูกจับตามองในเรื่องการนำแรงงานต่างด้าวผิดกฏหมายมาทำงานในเรือประมงและเข้าข่ายการค้ามนุษย์ แต่ตลอด 2 ปีที่ผ่านมาผู้ประกอบการประมงใน จ.สงขลา ได้ปฏิบัติตามมาตรการควบคุมเรือประมงตามนโยบายของรัฐบาลโดยตลอด ทำให้ภาพลักษณ์ดีขึ้นและนำไปสู่ภาพรวมในการแก้ปัญหาค้ามนุษย์ของไทย
โดยหลังจากนี้สมาคมประมงสงขลา พร้อมที่จะให้ความร่วมมือกับภาครัฐ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการแก้ปัญหาการค้ามนุษย์ต่อไป เพื่อให้ไทยไม่กลับไปอยู่ในสถานการณ์ที่เลวร้ายอีก และมั่นใจว่าหลังจากนี้ธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการประมงทั้งระบบใน จ.สงขลา จะขยายตัวเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะในภาคการส่งออก
กำลังโหลดความคิดเห็น...