xs
xsm
sm
md
lg

ที่ประชุม ครส.เห็นชอบพีอาร์ให้รัฐวิสาหกิจทุกแห่งรณรงค์ความปลอดภัย

เผยแพร่:   โดย: MGR Online

นายธีรพล ขุนเมือง ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน ในฐานะโฆษกกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ เห็นชอบร่วมกันที่จะร่วมดำเนินการควบคู่กับการประชาสัมพันธ์ให้รัฐวิสาหกิจทุกแห่งได้ร่วมรณรงค์ด้านความปลอดภัย ให้มีการตระหนักรับรู้เพิ่มมากยิ่งขึ้น และเป็นไปอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างจิตสำนึกการบริการสาธารณะ เพราะหากประมาทจะเกิดความเสียหายตามมา อันจะส่งผลเสียต่อสังคมโดยรวมได้
กำลังโหลดความคิดเห็น...