xs
xsm
sm
md
lg

ยธ.ประชุมแก้ปัญหายาเสพติด หารือถอดยาบ้าจากบัญชียาเสพติด

เผยแพร่:   โดย: MGR Online

พล.อ.ไพบูลย์ คุ้มฉายา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม กล่าวก่อนเป็นประธานการประชุมศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดแห่งชาติ (ศอ.ปส.) ซึ่งมีวาระสำคัญ เรื่องทิศทางการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดของประเทศต่างๆ ทั่วโลก ที่เปลี่ยนไปจากการประกาศสงครามกับยาเสพติด มาเป็นการหาวิธีใหม่เพื่ออยู่ร่วมกับยาเสพติดอย่างปลอดภัย โดยมีผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการแก้ปัญหายาเสพติดทั้งหมด โดยเฉพาะกระทรวงสาธารณสุข เพื่อร่วมศึกษาแนวทางและรวบรวมข้อมูลวิจัยเกี่ยวกับเมตแอมเฟตามีน หรือยาบ้า ที่เป็นปัญหายาเสพติดสำคัญของไทย โดยจะแบ่งการทำงานให้ทุกหน่วยงานดำเนินการ

ด้านนายณรงค์ รัตนานุกูล เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) กล่าวว่า ประเทศไทยเป็นประเทศเดียวที่กำหนดให้เมตแอมเฟตามีนเป็นยาเสพติดให้โทษ ขณะที่ประเทศอื่นทั่วโลกกำหนดให้เมตแอมเฟตามีน เป็นวัตถุออกฤทธิ์ประเภท 2 ประเทศไทยจึงน่าจะมีการทบทวน หากเมตแอมเฟตามีนไม่ใช่ยาเสพติด จะส่งผลกับความต้องการและราคาที่ลดลง ไม่จูงใจให้เสี่ยงค้าหรือกระทำผิดกฎหมาย
กำลังโหลดความคิดเห็น...