xs
xsm
sm
md
lg

เลขาฯ อย.ระบุการถอดยาบ้าจากบัญชียาเสพติดเป็นนโยบายฝ่ายการเมือง

เผยแพร่:   โดย: MGR Online

นายแพทย์บุญชัย สมบูรณ์สุข เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) กล่าวแนวคิดการเปลี่ยนสารในกลุ่มแอมเฟตามีน หรือยาบ้า ออกจากบัญชียาเสพติดให้โทษประเภท 1 ตาม พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 ของกระทรวงยุติธรรมนั้น อยู่ที่นโยบายของฝ่ายการเมือง เหมือนตอนที่ปรับขึ้นเป็นยาเสพติดให้โทษก็เป็นเพราะนโยบายของฝ่ายการเมือง เข้าใจว่าการถอดยาบ้าออกจากยาเสพติดไปเป็นวัตถุออกฤทธิ์นั้น เพื่อช่วยลดผู้ต้องขัง และเพิ่มการเข้าถึงการบำบัดให้มากขึ้น ซึ่งกรมการแพทย์ กรมสุขภาพจิต และโรงพยาบาล ต้องเตรียมความพร้อมเรื่องการบำบัด แต่เป้าหมายใหญ่ที่ประเทศไทยต้องการ คือลดการเสพยาเสพติดลง ท้ายที่สุดต้องดูว่าสามารถลดการเสพยาลงได้หรือไม่ เพราะหากช่วยเพิ่มการเข้าถึงบำบัดเพียงอย่างเดียว แต่ลดจำนวนผู้เสพไม่ได้ ก็ไม่ตอบโจทย์

เลขาธิการ อย.กล่าวต่อไปว่า การถอดยาบ้าจากยาเสพติดให้โทษเหลือเป็นวัตถุออกฤทธิ์ ต้องดูว่า จะกำหนดให้เป็นวัตถุออกฤทธิ์ประเภทไหน ซึ่งมี 4 ประเภท ตาม พ.ร.บ.วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ.2518 หากเป็นประเภท 2 ก็จะอยู่ในประเภทเดียวกับกลุ่มซูโดอีเฟดรีน คือขายได้เฉพาะโรงพยาบาล หรือคลินิกที่มีใบอนุญาตครอบครอง และต้องสั่งจ่ายโดยแพทย์เท่านั้น หากเป็นประเภท 3 หรือ 4 ขายในร้านขายยาที่มีใบอนุญาตครอบครอง แต่ต้องรายงานจำนวนและปริมาณที่ขายต่อเดือน เช่น กลุ่มยานอนหลับ เป็นต้น
กำลังโหลดความคิดเห็น...