xs
xsm
sm
md
lg

ธ.ก.ส.-สจส.ร่วมจัดโครงการทายาทเกษตรกรมืออาชีพ

เผยแพร่:   โดย: MGR Online

นายชวลินทร์ สายหล้า ผู้ช่วยผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) กล่าวว่า แรงงานภาคเกษตรของไทยลดลงต่อเนื่อง ปัจจุบันมีกว่า 3 ล้านครัวเรือนทั่วประเทศ เฉลี่ยอายุประมาณ 50 ปี บางครั้งพ่อแม่แบ่งมรดกให้ลูกหลาน เมื่อไม่ทำเกษตรจึงนำที่ดินไปขายต่อ จึงน่าเป็นห่วง เพราะไทยมีศักยภาพด้านเกษตรที่สำคัญ จึงร่วมกับสถาบันเพื่อพัฒนาการเกษตรและชนบทจำเนียร สาระนาค (สจส.) จัดทำโครงการทายาทเกษตรกรมืออาชีพ เพื่อพัฒนาทายาทเกษตรกรสร้างคนรุ่นใหม่ เปิดโอกาสทางการศึกษาให้เรียนฟรีตลอดระยะเวลาการอบรม 9 เดือน
ทั้งนี้ หลังจากเปิดอบรมให้เป็นเกษตรกรมืออาชีพที่มีความรอบรู้ทางการเกษตร รุ่นแรกปี 2557 จบหลักสูตร 37 ราย รุ่น 2 ปี 2558 ผู้จบหลักสูตร 112 ราย ดังนั้น จึงต้องการเปิดรับสมัครรุ่น 3 ดำเนินการปี 2559 จำนวน 200 ราย เพื่อเรียนรู้จริงจากกระบวนการพัฒนาความรู้อย่างครบถ้วน ร่วมลงมือปฏิบัติจริงกับผู้ประกอบการที่ประสบผลสำเร็จ เรียนรู้การคิดวิเคราะห์เชื่อมโยง การทำแผนธุรกิจ เพื่อต่อยอดการผลิตสินค้าเกษตร เรียนรู้แผนการผลิต การแปรรูปการตลาด การเงินการลงทุน การบริหารจัดการ การสร้างเครือข่ายอย่างครบวงจร เพื่อพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ให้เป็นผู้ประกอบการธุรกิจเกษตร
กำลังโหลดความคิดเห็น...