xs
xsm
sm
md
lg

สพฐ.หารือหน่วยงานจัดทำฐานข้อมูลแก้ปัญหาการศึกษาเด็กไร้สัญชาติ-ต่างด้าว

เผยแพร่:   โดย: MGR Online

นายพะโยม ชินวงศ์ รองเลขาสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กล่าวในงานสัมมนาาเพื่อหาหนทางแก้ไขปัญหาเด็กย้ายถิ่น เด็กเร่รอน เด็กชาติพันธุ์ ที่จัดขึ้นโดยองค์กรช่วยเหลือเด็ก (Save the Children) โดยยอมรับว่า ปัญหาเด็กไร้สัญชาติ เด็กต่างด้าวที่ไม่ได้รับการศึกษา ส่วนหนึ่งมาจากปัญหาฐานข้อมูล ซึ่ง สพฐ.กำลังประชุมเรื่องฐานข้อมูลของเด็กเหล่านี้ เพื่อทราบจำนวนเด็กที่ชัดเจน ไม่ว่าจะเป็นเด็กต่างด้าว เด็กไร้สัญชาติ เด็กที่ออกกลางคันว่าเด็กที่ตกหล่นเหล่านี้มีจำนวนเท่าไรที่ต้องแก้ปัญหา เมื่อรู้ข้อมูล ทำให้เราสามารถจัดการปัญหาได้ถูกต้อง และขณะนี้เราได้รับความร่วมมือทั้งจากกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงมหาดไทย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เรื่องฐานข้อมูลที่เป็นเรียลไทม์ สามารถเรียกดูข้อมูลได้ตลอดเวลา

ส่วนรูปแบบการจัดการศึกษา สพฐ.ทำหลากหลายรูปแบบ สำหรับเด็กที่ตกหล่นเหล่านี้ เช่น โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ที่เป็นโรงเรียนประจำรองรับเด็กย้ายถิ่น เด็กต่างด้าวเข้ามาเรียนอยู่มาก ศูนย์การศึกษาพิเศษเคลื่อนที่จังหวัดละ 1 แห่ง โรงเรียนพักนอนตามตะเข็บชายแดน ซึ่งเป็นโรงเรียนที่ได้มาตรฐาน รวมทั้งโรงเรียนทั่วไปของ สพฐ.ที่เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก ภายหลังก็ได้รับเด็กต่างด้าวเข้าศึกษาจนกลายเป็นโรงเรียนต่างด้าว เช่นที่สมุทรสาคร ซึ่งสพฐ. กำลังขยายให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ โดยเฉพาะในจังหวัดที่เป็นเขตอุตสาหกรรม

อย่างไรก็ตาม สพฐ.จะเร่งสร้างความชัดเจนให้เกิดขึ้นแก่ทุกฝ่าย เพื่อให้เด็กทุกคนได้เข้าถึงการศึกษาอย่างรวดเร็วที่สุด และมีคุณภาพต่อไป
กำลังโหลดความคิดเห็น...