xs
xsm
sm
md
lg

ศิริราชจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติในหลวง เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ 70 ปี

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online

วันนี้ (9 มิ.ย.) โรงพยาบาลศิริราช ได้จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี ในวันที่ 9 มิถุนายน 2559

โดยตั้งแต่เวลา 07.00 น. มีพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์จำนวน 99 รูป และถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ พิธีถวายพระพรชัยมงคล โดยมี ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธาน พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และประชาชนได้ร่วมแสดงความจงรักภักดี ต่างสวมเสื้อสีเหลืองโดยพร้อมเพรียงกัน

จากนั้น เวลา 10.00 น. พิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติถวายเป็นพระราชกุศล ที่ห้องจุฬาภรณ์ ตึกสยามินทร์ ชั้น 2 ต่อมาเวลา 13.00 น. ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา เป็นประธานเปิดโครงการ "การปฏิบัติบูชา เฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี" เพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทิตาที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณปกครองพสกนิกรด้วยทศพิธราชธรรม โดยการดำเนินตามรอยพระยุคลบาท นำโดยพระอาจารย์สมภาร สมภาโร วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษดิ์ คณะ 5 ประกอบด้วย พิธีขอรับกรรมฐาน แนะนำการปฏิบัติ ปฏิบัติบูชา เดินจงกรม นั่งสมาธิ ต่อจากนั้นเวลา 17.00-18.00 น. น. พิธีสวดมนต์ถวายพระพร และสวดโพชฌังคปริต ที่ ห้องประชุมตรีเพ็ชร ชั้น 15 ตึก 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

สำหรับโครงการการปฏิบัติบูชา เฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี นั้น จัดตั้งแต่บัดนี้ไปจนถึงวันที่ 9 มิถุนายน 2560 ทุกวันพุธสัปดาห์ที่ 2 ของเดือน ประชาชนผู้สนใจสามารถเข้าร่วมปฏิบัติบูชาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลได้
กำลังโหลดความคิดเห็น...