xs
xsm
sm
md
lg

คณะกรรมการอำนวยการฯ เห็นชอบจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ"ในหลวง-ราชินี"

เผยแพร่:   โดย: MGR Online

พล.ต.อ.เอก อังสนานนท์ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงข่าวเนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559 และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 โดยคณะกรรมการอำนวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติฯ เห็นชอบให้จัดกิจกรรมโครงการต่าง ๆ เพื่อเฉลิมพระเกียรติทั้ง 2 พระองค์ โดยให้ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม รับดำเนินการเรื่องการปรับปรุงพัฒนาแหล่งน้ำตามนโยบายของรัฐบาล ในเรื่องของการขุดลอกคูคลองทั่วประเทศ โดยกระทรวงกลาโหมเป็นหน่วยงานหลัก

ด้าน พล.อ.ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี รับดำเนินการด้านการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ อาทิ กิจกรรมถวายพระพรชัยมงคล กิจกรรมการทางศาสนา และวัฒนธรรม โดยมีกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และกระทรวงวัฒนธรรมเป็นหน่วยงานหลักดำเนินการ

ขณะที่นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี รับดำเนินการด้านพิธีการเฉลิมพระเกียรติฯ ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรมที่หลากหลาย คือ โครงการบรรพชาอุปสมบท 770 รูป โครงการ "ปลูกไทย...ในแบบพ่อ" และโครงการเยาวชนอาเซียนเรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามรอยพระยุคลบาท

นอกจากนี้ นางพัชราภรณ์ อินทรียงค์ รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า วันพฤหัสบดีที่ 9 มิถุนายนนี้ จะมีพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเฉลิมพระเกียรติฯเวลา 07.39 น. รอบรั้ววัดพระศรีรัตนศาสดาราม ซึ่งถือเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระบรมราชานุญาตเรียบร้อยแล้ว ซึ่งจะเป็นภาพประวัติศาสตร์ของประเทศไทยอีกภาพหนึ่งที่ต้องจารึกไว้ สิ่งของที่นำมาตักบาตรควรจะเป็นข้าวสาร อาหารแห้ง ชุดเล็กๆ คนละไม่ควรเกิน 19 ชุด เพื่อความสะดวก
กำลังโหลดความคิดเห็น...