xs
xsm
sm
md
lg

องคมนตรีลงพื้นที่ติดตามโครงการพัฒนาป่าไม้ปากน้ำปราณบุรี

เผยแพร่:   โดย: MGR Online

นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี พร้อมด้วยนายดนุชา สินธวานนท์ รองเลขาธิการ กปร. ผู้บริหารจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เดินทางไปติดตามโครงการพัฒนาป่าไม้ปากน้ำปราณบุรี อันเนื่องมาจากพระราชดำริ หมู่ที่ 1 ตำบลปากน้ำปราณ อำเภอปราณบุรี ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าคลองเก่า และป่าคลองคอย อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อมกับรับฟังการบรรยายสรุปผลการดำเนินงาน และร่วมกันปลูกต้นเกด และปล่อยปูทะลคืนสู่ธรรมชาติ ชมเส้นทางศึกษาธรรมชาติโครงการฯ และเยี่ยมชมวิถีชีวิตชาวประมง และป่าโกงกางร้อยปี
นายพลากร กล่าวว่า เดิมพื้นที่ปราณบุรี เป็นพื้นที่ที่มีน้ำท่วม น้ำแล้ง บ่อยครั้งมาก ไม่มีต้นไม้เลย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จึงได้มีพระราชดำริ ให้ฟื้นฟูพื้นที่ดังกล่าว โดยทำระบบชลประทานใหม่ และปลูกต้นไม้ ปรับปรุง พัฒนา ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว รวมทั้งมีการพัฒนาพื้นที่ป่าชายเลน โดยพื้นที่แห่งนี้เป็นพื้นที่ที่ทรงติดตามความคืบหน้าด้วยพระองค์เอง โดยผลจากการดำเนินงาน ทำให้ปัจจุบันสถานที่แห่งนี้มีความอุดมสมบูรณ์เป็นอย่างมาก ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์ได้ และเป็นสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญ อีกทั้งยังเป็นแหล่งให้ความรู้ทั้งเด็กและเยาวชนได้เข้ามาศึกษาทั้งพันธุ์พืชและสัตว์น้ำ
กำลังโหลดความคิดเห็น...